Contact: In het huidige leven wordt karma gelijk uitgewerkt (18-7)

0
Luister naar dit Artikel

Er staat zoveel klaar om jullie levens te verbeteren, dat jullie alle pogingen om dit te verhinderen als volkomen zinloos kunnen beschouwen. Alles is in gereedheid gebracht en wij wachten op het teken dat ons toestemming verleent snel van start te gaan. Jullie vertrouwen in ons en onze bondgenoten is niet misplaatst. We zijn al een behoorlijk lange tijd in een staat van gereedheid, waarbij we voortdurend aanpassingen maken om rekening te houden met veranderingen op Aarde.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zelfs dit jaar hebben jullie tot nu toe al een aantal opmerkelijke gebeurtenissen gezien met betrekking tot het blootleggen van de activiteiten van gevestigde orde. Dit gaat verder en dit keer worden de arrestanten met gerechtigheid geconfronteerd. Anders dan bij veel eerder plaatsgevonden voorvallen zullen mensen zich niet vrij kunnen kopen en dat zal als een waarschuwing gelden voor anderen die voor hun eigen vrijheid vrezen. Wij zijn volledig op de hoogte wie de belangrijkste spelers aan de donkere zijde zijn en hun activiteiten worden nauwlettend door ons gevolgd. Er is absoluut niets op Aarde gebeurd dat niet opnieuw kan worden ‘afgespeeld’, als de behoefte zich voor zou doen. Dat is de manier waarop degenen die de Aarde verlaten na het achterlaten van hun fysieke lichaam door de dood terugkijken op hun leven. Er van buitenaf naar kijken is vaak een ontnuchterende gedachte, omdat mensen weinig besef lijken te hebben van hoe zij op anderen overkomen.

Ascentie wordt wat betreft karmische situaties in feite ondersteund door de wet van genade en alles wat jullie moesten ervaren om het op te ruimen, zou hebben moeten plaatsgevonden. In jullie huidige levens wordt karma ogenblikkelijk uitgewerkt, in plaats van voorheen toen jullie het konden uitstellen. Het afronden van jullie laatste leven in de dualiteit zou jullie zonder de bagage van uitstaand karma naar Ascentie moeten brengen. Dat betekent niet dat er in de hogere sferen geen karma bestaat, maar het is zeldzaam en meer een kwestie van beoordeling dan van ondernomen handelingen. Houd in gedachten dat jullie tegen die tijd volledig bewustzijn hebben en een Lichtwezen zijn. Criminele activiteiten zouden volstrekt misplaatst zijn, omdat het zinloos is als je nergens een gebrek aan hebt en geld niet bestaat. In ieder geval zouden de zielen die anders misschien aan negatieve activiteiten zouden deelnemen, niet een voldoende hoge trilling hebben om een dergelijk niveau te bereiken.

Het is slechts op Aarde dat jullie zo’n veelvoud aan zielen met allemaal verschillende bewustzijnsniveaus aantreffen. Daarom is het leven tussen hen in de dualiteit zo’n grote uitdaging en daarom is er altijd een gevaar dat je naar beneden wordt getrokken. Het is het ego dat vaak in de weg staat en rijkdom en beroemdheid zijn vaak de oorzaak. Jullie worden soms onder dergelijke omstandigheden geboren, met de specifieke bedoeling getest te worden om te zien of jullie dit aankunnen zonder helemaal op te gaan in je eigen gewichtigheid. Velen van jullie dromen van rijkdom, maar het brengt veel meer verantwoordelijkheid met zich mee dan jullie misschien veronderstellen. Dergelijke dromen zijn in de hogere dimensies niet meer nodig want al jullie behoeften zijn ofwel direct beschikbaar, of jullie kunnen je eigen scheppingskracht gebruiken. Jullie levens hadden zonder de Illuminati en hun volgelingen zoveel meer voldoening kunnen geven en veel meer de moeite waard kunnen zijn. Armoede, dood en verderf zijn altijd hun kameraden geweest en jullie werden strikt klein gehouden. Dat zal echter spoedig veranderen en hun invloed neemt zeer snel af.

Als alles goed gaat, zijn jullie slechts een paar maanden verwijderd van een grote vooruitgang. We verwijzen niet naar 11.11.11, al is dat zeker een belangrijke gebeurtenis die iedere ziel op Aarde zal beïnvloeden. Het zou goed de eerste keer kunnen zijn dat velen van jullie echt een verheffing gaan ervaren. Het is een reden te meer waarom jullie bestemming is verzekerd en illustreert alleen maar hoeveel hulp jullie wordt gegeven. Je zou het als het echte begin van Ascentie kunnen beschouwen en als het startschot voor veel meer gebeurtenissen die gepland staan om jullie vooruit te helpen. We verwachten actiever te zijn wanneer deze specifieke tijd aanbreekt en het moet de voorloper worden van een spannende tijd waarin jullie wensen vervuld gaan worden. Die onbereikbare wereldvrede zou een stuk dichterbij moeten komen en zelfs nu hebben maar weinigen zin de oorlogen voort te zetten die momenteel gevoerd worden. Daarachter zit natuurlijk de stijging van bewustzijnniveaus van de mensen die luid en duidelijk hebben aangegeven dat genoeg genoeg is.

We weten dat ontwaakte mensen intensief door blijven gaan met hun inspanningen om mensen voor te bereiden op wat komen gaat en we kunnen zeggen dat steeds meer van hen ontwaken naar de mogelijkheden van positieve veranderingen. In plaats van verandering te beschouwen als een voorbode van rampen, lezen zij tussen de regels door en accepteren zij dat er iets goeds uit tevoorschijn komt. De reiniging moet beginnen en onze aanwezigheid op Aarde zal de activiteiten tot jullie genoegen versnellen. Mensen hebben veel te lang tussen de puinhopen geleefd die door de agenda van de oude garde werd veroorzaakt. In plaats daarvan zal het puin en al het andere dat verder geen nut meer heeft ook verdwijnen.

We informeren veel over de komende tijd waarbij we vaak onze boodschap herhalen, maar dat is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het wordt onthouden. Mensen geven gemakkelijk op wanneer er zaken in hun leven misgaan, of hun behoeften niet worden vervuld. Wij weten precies wat jullie zal verheffen en het zal jullie toebehoren zodra de tijd er rijp voor is. Houd jezelf bezig en zie de gevestigde orde als zielen die zich beginnen terug te trekken, omdat ze weten dat hun tijd erop zit. Ja, ze maken nog steeds wat kabaal en proberen nog een laatste strohalm te grijpen, maar het heeft geen enkele zin. Zij kunnen zich niet meten met de massa’s Lichtwezens die hen omringen. Het is hun beurt om te leren wat het is om angstig te zijn en geen toekomst meer te zien. Zij leven nog in de illusie maar hun levensplannen worden voor hun eigen ogen uitgespeeld, dit in tegenstelling tot de mensen die het pad van licht naar Ascentie bewandelen.

Jullie zijn wezens van onbeperkte liefde en Licht en wij vragen jullie het vrijgevig en in gelijke mate te delen met alle zielen. Onthoud dat jullie op een hoger niveau zullen weten dat jullie allen één zijn en dat jullie op zeker moment opnieuw bij elkaar komen. We leggen jullie soms uit dat jullie met elkaar verbonden zijn en dat wat er met de één gebeurt, met alle wezens gebeurt. Doe zoals je zou doen wanneer er één ziel bij was betrokken die naar het Licht zou moeten worden teruggebracht en geef onvoorwaardelijke liefde.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verzeker jullie dat het einde in zicht is en dat het niet lang duurt voor gebeurtenissen op gang komen.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later