Contact: Hoge wezens stuurden een aspect van zichzelf naar de Aarde (2-12)

0
Luister naar dit Artikel

Zonder twijfel bereiken kwesties op Aarde momenteel een kritiek punt en het zou uiteindelijk naar veel van de veranderingen moeten leiden waar we jullie al vrij lange tijd over vertellen. Over het algemeen is jullie vertrouwen sterk gebleven en jullie gaan nu zien dat er wat positieve acties worden ondernomen. Er bestaat tenslotte een goddelijke datum die nog steeds als laatste tijdstip geldt waar voorbij wij uitstel niet langer tolereren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Indien nodig nemen we direct maatregelen maar hoe dan ook beginnen we binnenkort aan ons plan voor jullie definitieve bevrijding van het duister. De Europese crisis geeft opnieuw een aantal landen te zien die in gebreke blijven bij het betalen van hun schulden en dat heeft andere landen binnen Europees verband in gevaar gebracht. Het brengt andere landen buiten Europa ook in gevaar, dus jullie hebben nog niets gezien in vergelijking met wat het waarschijnlijk gaat worden. Als jullie dit als opwindende tijden blijven bekijken, worden jullie niet in de paniek meegetrokken die er waarschijnlijk ontstaat.

Het is duidelijk dat geen enkele specifieke ongunstige situatie zo lang zal duren want de tijd vliegt voorbij en jullie zitten bijna in het magische jaar van 2012. Zie gebeurtenissen als een middel tot een afsluiting en het wordt er één die volledig bevredigend is en de welkome veranderingen brengt die jullie levens voor altijd gaan veranderen. Het is een beproevende reis geweest en dat was het doel ervan zodat jullie je vanuit omstandigheden konden ontwikkelen die jullie waarschijnlijk naar beneden zouden trekken. Zoals wij het zien hebben jullie het buitengewoon goed gedaan en het in het bijzonder sinds de millenniumwisseling. Dit werd verwacht omdat er in de loop van de tijd meer Licht naar de Aarde werd gezonden. Het werd door degenen van het Licht verankerd, die in veel gevallen speciaal voor dat doel naar de Aarde zijn gekomen. Het zijn niet alleen de duisteren die hun doelen goed van tevoren plannen want wij van het Licht doen dit al duizenden jaren. Ons voordeel is afkomstig van de ruggensteun en hulp van grote bronnen van hogere wezens die zelfs bereid waren een aspect van zichzelf naar de Aarde te sturen. Nog belangrijker voor het resultaat is misschien dat deze cyclus altijd met een gegarandeerde overwinning voor het Licht is gepland.

De Galactische Federatie is gereed om op heel korte termijn te handelen en blijft in de tussentijd nauwgezet alle activiteiten op Aarde volgen. We aarzelen niet onze superioriteit wat betreft technologieën te tonen en maken aan de oude garde duidelijk dat verzet tegen ons zinloos is. Toch weigeren ze koppig op te geven, wetende dat wij bij elke schermutseling met hen de regels moeten gehoorzamen. Wij respecteren al het leven terwijl zij dat nergens doen, zelfs niet als het om medemensen gaat. Leven heeft voor hen geen waarde en ze gebruiken het om iemand te overwinnen die hen in de weg staat. Wij zullen aan de andere kant onze ‘vijanden’ eerder in veiligheid brengen dan hen doden of verwonden. Jullie mogen er daarom zeker van zijn dat wij voorafgaand aan de vernietiging van ondergrondse militaire bases al het personeel eerst hebben afgevoerd. Iemand die anders vertelt rapporteert gebeurtenissen niet naar waarheid en is er op uit een onjuist beeld van ons te schetsen.

Sommigen van jullie zullen zich afvragen waarom wij, in het licht van wat we over onszelf hebben verteld, in allerlei andere omstandigheden zoals rampen geen levens redden. Dat is een te verwachten reactie en het eerder gegeven antwoord is dat het met het levensplan van een ziel verband houdt. De zielen die onder dergelijke omstandigheden vertrekken, wilden vertrekken en hebben een situatie uitgezocht die aan hun behoefte voldoet. Begrijp dat er niet zoiets bestaat als een toevallige dood en wat jullie een natuurlijk dood noemen is ook gepland. Als je erover nadenkt heeft het weinig zin een leven te plannen om jullie spirituele inzichten te vergroten als je vervolgens door toeval kunt worden verhinderd het ten volle te doorleven. Maar het klopt wel dat jullie vanuit jullie vrije wil je levensverwachting kunnen verkorten. Dat kan echter alleen na zorgvuldig de implicaties daarvan te hebben overwogen.

Er zullen anderen onder jullie zijn die het op zich nemen hun leven door zelfmoord te willen verkorten en zelfs die zielen wordt op het laatst een kans gegeven om van gedachten te veranderen. Hun gidsen, die zich bewust zijn van hun oorspronkelijke levensplan, komen bij hen en tonen hen het resultaat en hoe het hun familie en vrienden zal beïnvloeden. We kunnen jullie verzekeren dat veel zielen om die reden dankbaar zijn dat ze de kans hebben gehad van gedachten te veranderen. Algemeen gesproken nemen jullie in geen enkel leven meer op je dan je aankunt. In deze eindtijd zijn er echter veel zielen die heel graag hun karma opruimen en om die reden hun leven hebben volgestopt met belevenissen.

Wanneer jullie je verheffen naar hogere niveaus hebben jullie een eenvoudige overgang van het ene leven naar het volgende zonder dood te hoeven gaan. Jullie doen dit vanuit een eigen keuze als jullie besluiten dat het je tijd is om verder te gaan. Jullie kunnen als je dit wenst letterlijk uit je oude lichaam stappen en in het nieuwe. Naast de veranderingen in jullie lichaamscellen, die jullie jong en gezond houden, zullen jullie geen van de ziektes of beperkende kenmerken hebben die op Aarde worden ervaren. Waar jullie ook toe worden opgeroepen om Ascentie te bereiken, het is duidelijk zeer de moeite waard want het kan heel lang duren voor het proces zich weer voordoet. Het is aan jullie en het is zeker niet onmogelijk om vanuit een ander leven te ascenderen maar dan moet je het met eigen inspanningen bereiken. Dat is de reden waarom jullie Ascentie nu als heel uniek wordt beschouwd omdat het aan iedere ziel wordt aangeboden en er eindeloze hulp wordt gegeven aan degenen die besluiten het te doen.

Als jullie iemand zijn die net ontwaakt naar wie hij of zij werkelijk is en het doel in het leven net begint te begrijpen, wees er dan van overtuigd dat jullie al door liefdevolle zielen zijn omringd die staan te popelen om je te helpen. Er is nog steeds tijd en wanneer jullie eenmaal je blik op Ascentie richten zijn jullie al halverwege en zullen jullie merken dat jullie bewustzijnsniveaus toenemen. Wees op de Aarde maar niet van de Aarde is een heel bruikbaar advies omdat jullie je daardoor op de toekomst kunnen concentreren en het oude systeem aan je voorbij kunnen laten gaan. Het zijn degenen die hun greep op aardse zaken niet los kunnen laten die worstelen om zich te bevrijden en zoals we vaak uitleggen is het vaak angst die daaraan ten grondslag ligt. Kom uit de angst om de veranderingen te verwelkomen en zie de noodzaak ervan in als het menselijk ras zich vanuit de oude cyclus naar de nieuwe moet ontwikkelen. Er kunnen misschien langzame veranderingen plaatsvinden wat betreft een aantal van de grootschalige cycli maar alles is in beweging, ook als dit niet waarneembaar lijkt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank iedereen van jullie die ons zijn of haar liefde stuurt en uitnodiging om ons bij jullie te voegen. Zonder dat zouden we niet kunnen komen en we weten nu dat de tijd rijp is voor ons open contact met jullie. We houden van jullie allemaal.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later