Contact: Het verouderingsproces vertraagt door de hogere vibraties (28-10)

0
Luister naar dit Artikel

De spanning stijgt, zoals jullie graag zeggen, en iedereen kan de tekens zien. Het oude paradigma wordt voor jullie ogen afgebroken en degenen die het nog steeds in stand proberen te houden vrezen de consequenties. De kracht van mensen is over de hele wereld in opkomst en wordt steeds sterker. Het is niet slechts een voorbijgaande fase maar gebouwd op de intentie voor verandering en te verwijderen wat niet langer bij jullie behoeften aansluit.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het werkt want het wordt meegedragen door het gigantische Licht dat wordt aangetrokken door de Aarde. Jullie tijd is gekomen wanneer jullie visies voor de toekomst zich snel manifesteren en al bestaan in de hogere dimensies. Het wachten is alleen op het nog iets verder stijgen van de lichtniveaus en niets kan de veranderingen vertragen of stoppen. Met de verwachte energiestoot op 11-11-11 zal er zeker een verheffing plaatsvinden en het is afwachten hoe ver dat gaat.

Wat er in jullie wereld gebeurt veroorzaakt verwarring, omdat het dreigt de levens van mensen ernstig te verstoren. Toch zullen degenen onder jullie die weten dat dit nodig is om het oude weg te vagen een energiebalans zijn om complete chaos te voorkomen. Jullie zijn harder nodig dan ooit en in feite zijn jullie voor dat doel op Aarde gekomen. Ontwaakte mensen hebben hun eigen rol te vervullen en zouden inmiddels moeten beseffen wat zij zijn. Sommigen zijn simpelweg bakens van licht terwijl anderen genezers zijn, of actief in zaken die het Licht verspreiden. Als jullie je roeping nog niet hebben gevonden, verspreid dan liefde en plezier waar je ook gaat en help mensen te verheffen. Buiten dat zullen er, als het plan voor jullie toekomst eenmaal bekend is gemaakt, vele mogelijkheden komen om te helpen.

De tijd blijft versnellen en het is voor velen ongelofelijk dat jullie al bijna het einde van dit jaar naderen. Dat is natuurlijk welkom omdat de twee komende maanden uitzonderlijk zullen zijn. Iets dat tot op heden misschien niet is opgemerkt, is dat het verouderingsproces vanwege de hogere vibraties vertraagt. Uiteindelijk zal dat stoppen en als jullie eenmaal kristallijne cellen hebben kan het hele proces teruggedraaid worden via de kracht van gedachte. De nieuwe cellen zullen een hogere mate van bewustzijn hebben dan voorheen en zij reageren sneller op gedachten. Al aanwezig in jullie astrale niveaus, die zielen doorgeven na de dood, hebben zij voldoende kracht om zichzelf aan jullie te laten zien als zij dat willen. Dit is duidelijk nuttig als nieuw arriverende zielen anderen ontmoeten die vele, vele jaren voor hen zijn overgegaan. In deze zin zullen jullie, als jullie ascenderen, niet iets ervaren dat compleet nieuw voor jullie is.

Veel zaken waar jullie nu aan gewend zijn zullen er niet langer zijn als jullie ascenderen en voedsel zal misschien het meest verrijkende zijn. Niet langer zullen grote stukken land worden gebruikt voor landbouw en op een gegeven moment zullen voedselreplicators worden gebruikt totdat jullie kunnen materialiseren wat jullie nodig hebben door eraan te ‘denken’. Er zal geen noodzaak zijn om de Aarde geweld aan te doen voor de productie van voedsel of fossiele brandstoffen. Zij zal hersteld worden tot haar originele ongerepte toestand en jullie zullen de bewaarders van de Aarde worden. Noch zal zij een dumpplaats zijn voor jullie afval, want wat niet gebruikt wordt zal behandeld of veranderd worden om andere doelen te dienen. Vervuiling zal niet voorkomen omdat geen enkel proces zal vervuilen.

Beetje bij beetje leren jullie over de nieuwe Aarde en hoe dit jullie levens zal veranderen. Jullie zullen je realiseren dat jullie oude manieren behoorlijk ruw waren en niet hielpen bij het streven naar winst. In de toekomst zal iedereen hebben wat hij of zij nodig heeft en geld zal geen rol spelen. Jullie zullen allemaal samenwerken, voor het goede van iedereen, en geen enkele ziel zal de lagere vibraties meedragen omdat die niet kunnen bestaan in de hogere rijken. De mentaliteit en de wens om te profiteren door van anderen te nemen zal niet bestaan op die niveaus van bewustzijn. In jullie industriële en gemechaniseerde tijdperk is lawaai duidelijk een probleem wat leidt tot ziekte door stress. Dat zal ook geen probleem zijn in de hogere dimensie omdat productie (indien nodig) plaatsvindt met totaal andere methoden die geluidloos zijn. Veel zal tot stand ‘gedacht’ worden en soms zijn hierbij groepen mensen betrokken wiens gecombineerde kracht zo veel groter zal zijn.

Alles wat jullie op dit moment verzocht worden om te doen zal zo de moeite waard zijn als jullie nadenken over de wonderen die jullie in de toekomst wachten. Wij richten ons vooral op degenen van jullie die toegewijd zijn aan Ascentie, maar zoals wij eerder zeiden zal niet iedereen die van hogere trilling is willen ascenderen. Sommigen van jullie zullen herkend worden door jullie ruimtefamilie en ontdekken dat jullie geregeld hadden om met hen terug te keren naar jullie thuisplaneet nadat jullie reis op Aarde voltooid was. Vele verschillende beschavingen wachten om te profiteren van jullie ervaringen en dat zijn de prachtige resultaten die jullie bereikt hebben. Misschien zullen jullie nu begrijpen waarom jullie zo belangrijk zijn voor hen, omdat niet elke ziel dualiteit binnengegaan is, of dat noodzakelijkerwijs gewild heeft. Jullie zijn echt speciale zielen die anderen heel veel te bieden hebben.

Bedenk nu de cyclus zich sluit dat jullie allemaal levens geleid hebben aan beide kanten van dualiteit en dat deze worden gezien als noodzakelijke ervaringen om beide energieën te kunnen balanceren. Jullie kunnen nu geslaagd zijn, maar laat jullie prestatie niet jullie geest benevelen over de oude garde. Heb mededogen, houd in gedachten dat zij nog steeds vonken van Licht en liefde zijn en hun weg volledig terug kunnen vinden naar het Licht. Juist omdat zij lager gezonken zijn dan vele ander zielen kunnen zij te zijner tijd grote lichtdragers worden. Jullie kennen hun karma niet dus houd ruimte voor toegeeflijkheid over hun rol in de huidige tijd van de geschiedenis.

Terwijl jullie niet gestraft worden voor jullie ‘zonden’ maken jullie hier wel inschattingen over, zodat jullie het effect ervan op andere zielen volledig begrijpen. Dit kan zeer diep gaan en hartverscheurend zijn, maar het is de enige manier om jullie lessen te leren. Tot op zekere hoogte hebben jullie allemaal zulke ervaringen gehad, dus jullie kunnen nu begrijpen waarom het essentieel is dat jullie niet oordelen over andere zielen. Doe je best om te vergeven als je persoonlijk gekwetst bent en handhaaf deze energieën van haat niet want die zullen aan je lichaam vreten en ziekte veroorzaken. Zij zullen ook jullie vooruitgang tegenhouden omdat jullie ze niet mee kunnen nemen naar de hogere dimensie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en dit zijn genoeg lessen voor één dag dus focus op jullie liefde en Licht en alles zal goed zijn.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later