Contact: Gewoonten komen allemaal voort uit vorige levens (4-1)

0
Luister naar dit Artikel

Vanaf het moment dat jullie aan je weg naar Ascentie zijn begonnen is jullie alle mogelijke hulp en aanmoediging gegeven om de uitdaging aan te nemen over je eigen lot te beslissen. Feit is dat jullie veel meer hebben bereikt dan aanvankelijk werd verwacht en jullie worden gefeliciteerd met het behalen van de overwinning op de oude garde. Wij hebben het pad natuurlijk samen met jullie bewandeld en omdat jullie om onze hulp vroegen konden wij erop reageren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Tot nu toe werd van jullie verwacht dat jullie de grootste verantwoordelijkheid voor het bereiken van succes op je namen maar nu raken wij meer betrokken omdat wij onze rol moeten vervullen door ervoor te zorgen dat alles zoals verordend wordt afgemaakt.

Onze verbondenheid met jullie en de activiteiten die namens jullie worden ondernomen kunnen niet langer worden ontkend en de tijd is aangebroken dat ons bestaan bekend moet worden gemaakt. Zoals jullie weten moeten wij onze eigen missie afmaken en hoe eerder we ons met jullie kunnen verenigen des te sneller alles op gang komt. Onze bondgenoten zijn moedig geweest en hebben vaak hun leven geriskeerd om hun doel te bereiken. Het betaalt zich binnenkort uit als het punt is bereikt waarop het tot een glorieuze overwinning zal leiden waarmee alle resterende machtsbolwerken waar de laatste oude garde op steunde worden weggevaagd. Het verliezen van hun reeds ingeperkte financiële macht zal voor hen de laatste vernedering zijn.

Er is altijd beloofd dat de rijkdom van de wereld zou worden herverdeeld en zo zal het zijn. Uitgaande van een onpartijdig speelveld waarin alle landen solvabel zijn en hun schulden hebben voldaan, die uiteindelijk worden afgeschreven, zul je zien dat mensen tot elkaar worden gebracht en zij de beschikking hebben over de belangrijkste levensbehoeften. Er moet een verandering komen ten opzichte van nu, waar bepaalde landen en mensen een onevenredige hoeveelheid rijkdom bezitten. En ook moeten de natuurlijke rijkdommen van een land aan de rechtmatige eigenaren worden teruggegeven. Hiermee ontstaat een groter gevoel van eenheid en delen wordt de weg vooruit. De hele houding en benadering van geld en hoe het wordt gebruikt zal moeten veranderen en huidige systemen zullen radicaal worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat alle transacties zijn gebaseerd op eerlijkheid en transparant handelen.

Jullie kunnen je voorstellen dat als we eenmaal echt beginnen de planning zodanig is dat het jullie duizelt door de snelheid van de veranderingen. Het is mogelijk omdat de plannen al lange tijd geleden zijn vastgesteld, maar ook voortdurend opnieuw zijn beoordeeld om ervoor te zorgen dat zij in jullie behoeften voorzien. Onze bondgenoten en de ontwaakte mensen zijn over het algemeen nu zelfverzekerd in hun taken en worden dapperder als ze oppositie tegenkomen. Er is geen tijd voor getreuzel en ze weten nu wat er gedaan moet worden. Veel verschillende activiteiten komen nu bij elkaar en jullie kunnen verwachten een heldere indicatie van het resultaat te gaan zien. Veel is momenteel gericht op financiële handelingen en we hebben heel duidelijk gemaakt dat er geen weg terug is naar de slechte oude systemen. Wees ervan overtuigd dat jullie binnen een paar maanden zullen weten dat dit klopt.

Wees dus geduldig en lees tussen de regels door als de media belangrijke gebeurtenissen bespreken. Er zal een tijdje de neiging bestaan de echte feiten te verbergen, maar zelfs dat gaat veranderen als we oprechte journalisten kunnen verzekeren dat het veilig is verslag te doen van de feiten. Jullie zijn over zoveel kwesties zo vele, vele jaren in onwetendheid gehouden, maar de waarheid zal bekend worden. Jullie zijn altijd soevereine wezens geweest en hadden zodoende ook recht op zorg en respect. In plaats daarvan werden jullie klein gehouden en accepteerden jullie posities waarin jullie ondergeschikt werden gemaakt aan degenen die over jullie de baas speelden. Niemand is beter dan een ander, in zoverre dat jullie allemaal ervaringen uitvoeren die jullie gekozen hebben om je evolutie te versnellen.

Wanneer jullie kunnen beginnen anderen als jezelf te beschouwen, zal het menselijk ras des te sneller één worden en zal zij zich nooit meer onderling afgescheiden voelen. Ten slotte bestaat slechts, ondanks wat sommige nu misschien voelen, de ene Bron van jullie universum. Op zeker moment zal die waarheid worden aanvaard en zal er geen reden meer zijn om religieuze verschillen in stand te houden. In feite zal georganiseerde religie geleidelijk verdwijnen en iedere ziel zal vanuit de tempel binnenin blijk geven van eerbied. In werkelijkheid zouden jullie niemand anders nodig hebben om je de waarheid te onderwijzen, maar in jullie huidige situatie zijn jullie verward geweest en hebben jullie begeleiding nodig. Gelukkig is jullie intuïtieve kant de afgelopen 10 jaar ontwikkeld en merken jullie dat deze kan worden vertrouwd om je de juiste richting te wijzen. Het vereist echter een geheel open geest zonder een rigide geloofssysteem. We weten dat sommige zielen zich comfortabel voelen met wat ze nu weten en er de voorkeur aan geven geleid te worden in plaats van zelf de leiding te hebben. Zij zullen zelf mogen beslissen wanneer het tijd is hun overtuigingen te onderzoeken.

Onthoud dat jullie met honderden levens achter de rug een schat aan ervaringen hebben om een beroep op te doen en deze bevinden zich in jullie onderbewustzijn. Zaken als gewoonten, waar je van houdt of een afkeer van hebt, komen allemaal voort uit vorige levens en jullie kunnen dat vandaag de dag zien als je alleen al naar de kledingkeuze van mensen kijkt en hun voorkeuren met betrekking tot voedsel. Jullie zijn met andere woorden gedeeltelijk gevormd tot wat je nu bent door herinneringen aan recente levens die dicht aan de oppervlakte liggen. De echte jij wacht op jullie Ascentie en dan zullen jullie merken dat jullie als vanzelfsprekend het leven in de hogere dimensies gaan leiden. Ten slotte is dat waar jullie vandaan kwamen en de dualiteit is slechts een experiment dat nooit bedoeld was om jullie voor onbepaalde tijd vast te houden. We zouden willen zeggen dat jullie jezelf overtroffen hebben door alle uitdagingen te overwinnen en dat jullie het volledig verdienen deze kans te pakken om de dualiteit achter je te laten. Jullie zullen echter altijd profiteren van wat jullie hebben geleerd, zelfs wanneer vorige levens naar de achtergrond verdwijnen.

Het is daarom duidelijk dat jullie uit de illusie van het leven zijn gekomen zoals jullie deze hebben ervaren en dat jullie al naar jullie nieuwe visie op jezelf leven als iemand van het Licht. Als jullie dit doen maken jullie jezelf los van de dualiteit en bewandelen jullie je pad als iemand die reeds is geascendeerd. Het is mogelijk omdat jullie al de discipline en de kracht hebben verworven om de lagere trillingen die geen aantrekkingskracht meer op jullie uitoefenen terzijde te schuiven. Jullie aanwezigheid op Aarde geeft samen met anderen zoals jij een stimulans aan degenen om je heen die kalmeren en zich ontspannen door jullie charmante en vreedzame houding.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij voor jullie omdat de dagen van volledige duisternis voorbij zijn die gepaard gingen met vele oorlogen en agressie waarmee jullie verleden is aangetast. Wij zullen elke poging verhinderen om een nieuwe oorlog te beginnen, al kunnen er een aantal kleinere schermutselingen plaatsvinden. Vrede krijgt de overhand en zal aan alles een nieuw gevoel geven. Wij verlaten jullie met onze liefde en zegeningen.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later