Contact: De dagen van de elite zijn geteld (11-4)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsHoud vast aan je principes en volg je intuïtie, want jullie overtuigingen en gedachten worden door zoveel verschillende bronnen gebombardeerd die beweren de toekomst te kennen. Sommige zijn zondermeer misplaatst maar degenen die acceptabel lijken, zijn soms slimme stukjes desinformatie. Houd in gedachten dat de duisteren goed bewust zijn van Ascentie en de gebeurtenissen in de aanloop ernaar toe, en zij spelen in op een scenario dat voor het merendeel aansluit bij jullie overtuigingen. Maar zij proberen jullie doelbewust te verwarren, en wanneer twijfel eenmaal naar binnen is geslopen, zijn zij in hun opzet geslaagd.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Natuurlijk zijn er ook een aantal onvervalste bronnen, die toch verschillende ideeën hebben over de uitwerking van de eindtijd. Hun benadering kan zijn beïnvloed door wat ze willen dat er gebeurt, en dit is meer waarschijnlijk met religieuze overtuigingen. Als jullie overtuigd zijn dat jullie een betrouwbare bron hebben, kun je over het algemeen accepteren wat je wordt gegeven. Maar blijf het onderzoeken tot je er zeker van bent dat het bij jouw denken past en dat het positief van aard is. De waarheid zal normaal gesproken goed voelen terwijl dubieuze beweringen je vaak een ongemakkelijk gevoel geven.

Jullie zijn gedurende vele jaren voor de gek gehouden en voorgelogen zodat regeringen geheime acties konden uitvoeren zonder jullie medeweten. De tijd van automatisch geloven wat jullie wordt verteld is allang gepasseerd, maar vanwege de doelbewuste verwarrende en met angst beladen berichten vinden jullie het misschien moeilijk te bepalen waar de waarheid is te vinden. We komen opnieuw terug op jullie intuïtieve vermogens en als jullie daar op vertrouwen, zullen jullie er in grote lijnen niet ver naast zitten. Vertrouwen moet worden verdiend terwijl er maar zo weinig politici consequent eerlijk zijn geweest, maar als ze het zijn, vallen hun woorden duidelijk op en klinken ze oprecht. Vanwege deze problemen is het de bedoeling het hele politieke establishment op te schudden, en uiteindelijk de partijpolitiek op te ruimen. Er wordt te veel tijd verspild met confrontaties en beslissingen vanuit politiek gewin, in plaats van te doen wat het beste is voor iedereen. Veranderingen zullen ervoor zorgen dat slechts die politici binnen een nieuwe regering worden aangesteld, die oprecht in het belang van de mensen hun tijd wensen te spenderen.

De tijd voor het herzien van vele systemen en beleid die de mensen aangaan, breekt weldra aan en het maakt allemaal deel uit van het herwinnen van jullie soevereiniteit. Als er een nieuwe beschaving tevoorschijn komt, zijn jullie het die met respect behandeld gaan worden en jullie behoeften komen bovenaan de lijst te staan. Grote rijkdom die in handen is van een gering aantal, zal worden herverdeeld zodat allen in overvloed delen. De dagen van de elite zijn geteld, maar zij zullen net als ieder ander eerlijk worden behandeld. Dergelijke veranderingen plaveien de weg voor jullie uiteindelijke Ascentie, wat vervolgens tot een tijd leidt waarin geld niet langer nodig is. Wanneer jullie voor jezelf alles kunnen creëren wat je nodig hebt, zullen jullie voor je welvaart niet langer van anderen afhankelijk zijn. Het experiment wat dualiteit wordt genoemd, heeft jullie tegen elkaar laten spelen, en het succesvol zijn in concurrerende situaties kwam vaak neer op wie de meeste macht had. Ook dit zal ophouden te bestaan, ten gunste van samen-werking en het delen van alle schatten van de nieuwe Aarde. De Aarde zal in dit opzicht worden gerespecteerd en behandeld als de prachtige liefdevolle gastvrouw die ze is voor de Wezens die met haar meereizen.

Jullie mochten tot nu toe Moeder Aarde gebruiken voor jullie ruwe grondstoffen, en ondanks dat hebben jullie veel plaatsen vernield met weinig aandacht voor het milieu. Er zijn vanaf dat moment lessen geleerd, en er moet worden ingezien dat zij een geheel bewust Wezen is dat jullie liefde en volledige aandacht voor haar welzijn nodig heeft. Het eerdere gebrek aan aandacht heeft Moeder Aarde ertoe gebracht zelf actie te ondernemen om de Aarde te reinigen en in haar oorspronkelijke conditie te herstellen. Als gevolg daarvan rommelt en schudt ze, met de daaruit voorkomende veranderingen die ontstaan door aardbevingen en andere gebeurtenissen. Wij van de Galactische Federatie volgen dergelijke situaties voortdurend, en we doen datgene wat is toegestaan om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden wanneer jullie in gevaar zijn. We werken grotendeels ongezien maar kijken uit naar de dag waarop we dit helemaal openlijk kunnen doen en dan vaak met jullie mede-werking. Vanuit karmisch oogpunt kunnen we slechts zo ver gaan, omdat het belangrijk is dat jullie de consequenties van jullie daden beseffen. Wij spreken hier niet alleen over directe schade, maar ook over waar het werd opgeroepen in reactie op negatieve energieën die door de Mensheid werden geproduceerd. Deze ontstonden bijvoorbeeld vaak als gevolg van oorlogen, en gingen diep de Aarde in waar ze verstoringen veroorzaakten in de balans van natuurlijke energieën.

Als jullie bewustzijnsniveaus toenemen, komen jullie ook een stap dichter bij het begrijpen van hoe de nieuwe jij in de toekomst zal leven. Het zal zo anders zijn en weinig gelijkenis hebben met hoe jullie nu leven. Belangrijker is dat er een beter inzicht zal zijn in de creatieve kracht om jullie heen, en jullie zullen ermee in harmonie zijn. Tegen die tijd hebben jullie geleerd hoe je dergelijke energieën correct kan gebruiken, en worden jullie een onafhankelijk Galactisch Wezen. Jullie worden ook een gechristend Wezen dat in staat is jullie Liefde en Licht volledig tot uitdrukking te brengen. Wees ervan overtuigd dat jullie bestemd zijn grote Wezens van Licht te zijn, en jullie ontwikkelen je nog meer richting die manifestatie wanneer jullie door de hogere dimensies heen omhoog gaan.

Wij vertrouwen erop dat jullie de noodzaak gaan begrijpen om jullie afhankelijkheid van materieel bezit door te snijden, en weet dat jullie te zijner tijd aan helemaal niets een gebrek hebben door het creëren van jullie eigen behoeften. Mensen raken erg verbonden met hun materiële bezittingen maar net zoals bij het sterven van het fysieke lichaam, kan je het niet met je meenemen. Toch kun je in de Astrale Sferen alles met gedachten opnieuw creëren waar je toen je op Aarde verbleef gek op was. Hieruit volgt dat jullie na Ascentie niet alleen in staat zullen zijn om te creëren maar dat jullie ook uitgebreidere vaardigheden krijgen dan voorheen. Neem bijvoorbeeld jullie plezier om je leuk aan te kleden, en weet dat jullie met “denken”, wat je ook maar wenst, kunnen manifesteren en dat jullie het zo vaak als jullie willen, kunnen veranderen. Wat kan worden gecreëerd, kan ook net zo gemakkelijk worden weggecreëerd, dus er is geen verspilling. Hoe hoger jullie gaan, hoe perfecter de creaties worden en overal om zich heen licht uitstralen. Kleur en geluid gaan hand in hand in het brengen van een scala aan schoonheid en perfectie die momenteel niet op Aarde wordt aangetroffen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik breng concepten en ideeën in jullie gedachten die jullie zullen voorbereiden om klaar te zijn voor Ascentie en nog verder. We zullen in de loop van de tijd meer doen, en jullie daarbij goed begeleiden. Wij Zijn Allemaal Eén in dit grote Galactische Avontuur, dat net is begonnen.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later