zaterdag, september 23

‘Conspiracy’ blijkt juist: ‘Monsanto’s leugens’….!!

0
Luister naar dit Artikel

Jarenlang zijn mensen die de fundamentele gevaren zagen van het middel glyfosaat, dat Monsanto gebruikt als onkruidbestrijdingsmiddel, weggezet als alu-hoedjes, die overal gevaar in zagen. Jarenlang heeft Monsanto hetzelfde gedaan, met erudiete journalisten en wetenschappers, die het gebruik van het middel neutraal en zuiver-wetenschappelijk onderzocht hadden. Denk aan professor Seralini, die de experimenten met ratten deed (HIER) en keihard aantoonde dat glyfosaat heftige kankerverwekkend is..Hij werd op uiterst geraffineerde manier onderuit gehaald door een wetenschappelijk tijdschrift, dat hem beschuldigde van onderzoeksfraude.. Dit tijdschrift werd door velen ná-gekwaakt, maar wat bleek…?? Het tijdschrift zélf was door Monsanto omgekocht en publiceerde de haatdragende info tegen Seralini.. Monsanto blijkt inmiddels zó verweven te zijn met wetenschappelijke tijdschriften, dat het erin slaagde, de publicatie van haar onwelgevallig, wetenschappelijke onderzoek tegen te houden. (HIER)


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Maar wat als al die aluhoedjes en samenzweringsdenkers nou eens gewoon gelijk kregen..? Doordat niemand minder dan Monsanto haar manipulaties en grove smeerlapperij moet bekennen via het vrijgeven van interne stukken..?? Hoeveel bewijs hebben de critici dan nog nodig..?? De mensen die bij hoog en laag (ook hier op de site!!) roepen dat glyfosaat niet schadelijk is..!!

Fraude in wetenschappelijk onderzoek heet dat dan, maar als je miljoenen mensen infecteert met een goedje dat ernstig kankerverwekkend is (HIER), dan spreken we liever over grove smeerlapperij… Want Monsanto verkocht simpel gezegd, ‘verboden chemicaliën’ terwijl het wist van de gezondheidsrisico’s. Het bewijs daarvoor stapelt zich op dit moment weer op, waarbij in korte tijd de openbaring van interne Monsanto-documenten voor een stroom aan negatief nieuws zorgt..!.

Informatie manipuleren en vooral.. Verzwijgen..!!
Het  blijkt de producent van genetisch gemodificeerde gewassen weer informatie verzwegen heeft over gezondheids- en milieurisico’s van het smerige goedje glyfosaat.. Het bedrijf beïnvloedde wetenschappelijk onderzoek om het beruchte bestrijdingsmiddel ‘RoundUp’, waarvan de belangrijkste component bestaat uit glyfosaat, onschuldiger te doen lijken dan het in werkelijkheid is. Deze conclusie kan keihard getrokken worden uit de documenten die uit het gigantische archief van interne Monsanto-documenten komt. Dit archief staat online, onder de naam ‘The Poison Papers’ (HIER)..! Ook het advocatenbureau dat de staat Californië vertegenwoordigt in een rechtszaak tegen Monsanto, publiceert aan de lopende band belastende documenten (HIER).

Het is vooral de onvolprezen krant The Guardian (HIER) die een ware waarheidsvinding rondom dit Amerikaanse bedrijf op gang heeft gebracht. Monsanto is minimaal 8 jaar lang doorgegaan met de productie van zeer omstreden giftige chemicaliën (polychloorbifenyl, pcb’s), terwijl het wist dat ze een risico zijn voor de gezondheid en het milieu. Formeel werden pcb’s in 1979 pas verboden, nadat uit medisch-wetenschappelijk onderzoek bleek, dat PCB’s leidden tot heftige huidaandoeningen, kanker en milieuschade. Het middel werd decennialang gebruikt als koel- en smeermiddel. Het kwam veel voor in koelkasten, verf en vlamvertragers. Monsanto was de grootste producent hiervan en bleef het tot 1977 promoten. Nu blijkt dat het bedrijf al sinds 1969 wist van de schade die pcb’s toebrachten.

Monsanto geeft zichzelf bloot.. Achter de schermen…!

In interne documenten van Monsanto over de schade voor het milieu door verspreiding van pcb staat te lezen: ‘Het bewijs hiervoor is onbetwistbaar. Rechtszaken zijn mogelijk en consumenten die de producten gebruiken zijn niet officieel op de hoogte gebracht van de effecten, de labels vermelden deze informatie niet.” Het interne document bood drie scenario’s voor het bedrijf: ‘niets doen’, ‘het stopzetten van de productie van pcb’s’ en ‘neem verantwoordelijkheid’. Die laatste oplossing zou betekenen dat het bedrijf haar milieuschade zou toegeven en compenserende maatregelen zou nemen.

De staat Washington voert op dit moment een rechtszaak (HIER) tegen Monsanto en naar verwachting zal het daarmee vele honderden miljoenen US$’s ophalen, misschien wel miljarden, via compensatievergoeding vanwege milieuvervuilingsovertredingen.De assistent-procureur-generaal Bill Sherman, sprak zich namens de staat Washington uit, en concludeert in The Guardian: “Op het moment dat Monsanto het publiek nog vertelde dat pcb’s veilig waren, zaten ze hun potentiële juridische aansprakelijkheid aan het onderzoeken en aan het afwegen tegen mogelijke verliezen. Het bedrijf koos uiteindelijk voor winst in plaats van gezondheid en milieuveiligheid.”

Dit bewijs van Monsanto zélf, komt de staat Washington natuurlijk goed uit en kan voor Monsanto dus uitmonden in grote schadebetalingen. In dat geval komen die op het bordje van het Duitse bedrijf Bayer, dat in mei 2017 aankondigde dat het Monsanto wilde overnemen (HIER). Een overname waarvan de Europese Commissie op 22 augustus zal laten weten of die door kan gaan. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) ontving meer dan een miljoen handtekeningen van bezorgde EU-burgers die zich verzetten tegen de versmelting van deze twee agrarische molochen. Als de overname zou doorgaan krijgt het gezamenlijke bedrijf méér dan een kwart van de wereldwijde zaden- en pesticidehandel in handen krijgen.

Rechtszaken en schandalen zijn alles behalve nieuw voor Monsanto. Eerder dit jaar was het RTL-Z dat de e-mails van Monsanto had onderzocht, die door de rechtbank in Californië waar Monsanto terecht staat, geopenbaard waren. Daaruit bleek al dat Monsanto heel ver ging om het schijnbare kankerverwekkende product ‘RoundUp’ aan de man te brengen. Uit de mails blijkt -precies zoals al die ‘conspiracy-denkers’ hadden gemeld, dat het bedrijf zich zeer bewust was van de giftigheid van bestrijdingsmiddel ‘RoundUp’.!! En ook dat Monsanto via een heel sterke lobby toegang tot de markt verkregen had. En ja, daar hoort ook het manipuleren van wetenschappelijk onderzoek bij..!

Het persbureau Bloomberg (HIER)publiceerde deze week informatie, waaruit blijkt dat Monsanto academisch onderzoek naar ‘RoundUp’ jarenlang keihard heeft gemanipuleerd. Terwijl dit monstrueuze bedrijf juist al die tijd met deze ‘wetenschappelijke onderzoeken’ loopt te zwaaien, om aan te tonen dat hun producten veilig zouden zijn. Pure misleiding, leugens en regelrechte manipulaties dus. Monsanto verweert zich daarbij altijd tegen deze beschuldigingen, door te stellen dat het onafhankelijke bureaus heeft ingeschakeld voor ‘peer reviewing’.

Het zogenaamde onderzoek van het onderzoek door collega-wetenschappers; een normaal gebruik in de wetenschappelijke wereld. Maar zo blijkt via deze interne e-mails, en nu dus eens niet via de samenzweringssites, dat Monsanto’s publieke woorden 180° afwijken van deze daden..! Maar ook dit peer-review-onderzoek diende natuurlijk te worden gemanipuleerd; allemaal om de waarheid niet boven water te laten komen.

Zo werkte een hoofdonderzoeker van Monsanto samen met andere Monsanto-medewerkers aan het ‘onafhankelijk reviewen’ van eigen gedaan onderzoek over de veiligheid en de werking van RoundUp. En zo keurde de Monsanto-slager dus het eigen vlees. De wetenschappers zaten bij Monsanto in de tas, want in sommige gevallen werd op aandringen van Monsanto, de kritiek op het bedrijf afgezwakt en/of werden er na een ‘veto’ van het bedrijf aanpassingen gedaan in de rapportages.. .

Lobbyist: “Je kunt gewoon een bekertje drinken van dat RoundUp’..
Tot slot laten we je graag een bijzondere video zien uit 2015, toen de eerste grotere stroming op gang kwam, tegen de ‘prachtige ontdekkingen van Monsanto… Een Monsanto-lobbyist vertelt een journalist dat het glyfosaat van Monsanto (‘Roundup’) zo veilig is, dat je er gewoon een glas van kon drinken. Als de journalist dan voorstelt dat echt te doen, ontstaat er een stevige woordenwisseling:

https://youtu.be/qeYEgwlE19M

Bron

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later