Brain Self Control via de Amygdala. Een ontdekking van fundamenteel belang voor de mensheid

1
Luister naar dit Artikel

Hoe het allemaal begon


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De vraag “waarom moet ik mijn medemens doden?” hield de Amerikaanse oorlogsveteraan T.D. Lingo zijn leven lang bezig. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was hij verkenner en diende hij in het leger van de vermaarde generaal George S. Patton. Tijdens de bevrijding van West Europa heeft Lingo als soldaat in de eerste linies veel ellende en leed gezien. Toen zijn kameraad voor hem sprong om een kogel op te vangen die eigenlijk voor hem bedoeld was en deze in zijn armen stierf, doemde die vraag acuut in hem op en die zou hem daarna voor de rest van zijn leven bezig houden.

Nadat hij terugkeerde naar Amerika is hij diverse academische opleidingen gaan volgen aan vier universiteiten. Hij wilde namelijk op wetenschappelijk verantwoorde wijze o.a. kunnen onderzoeken waarom jonge mannen zich zonder het minste probleem door oudere mannen telkens weer de oorlog laten insturen. Toen Lingo afstudeerde aan de universiteit van Chicago zei hij aan zijn professor dat hij na het bestuderen van psychologie en andere gedragswetenschappen in al die jaren nog steeds geen antwoord had gevonden op zijn prangende vraag “waarom moet ik mijn medemens doden?” De professor wees naar zijn hoofd en zei dat het antwoord op die vraag in het brein is te vinden. Verder gaf hij hem de waardevolle raad mee om verder onderzoek niet vanuit een academische omgeving te doen “De van huis uit conservatieve universiteiten zullen je eerder ontmoedigen en belemmeren bij het onderzoek”, zo stelde hij (‘they will slow you down’). Dat is natuurlijk geen wonder. De meeste onderzoekscentra van instituten en universiteiten worden gefinancierd door kapitaal dat beschikbaar wordt gesteld door industrie en overheid en die hebben per definitie geen boodschap aan het blootleggen van het hoe, het wat en waarom van het mechanisme van het ‘killer instinct’. Wanneer wij ons hiervan meer bewust zouden worden, zijn we immers minder ontvankelijk voor manipulatieve praktijken die vaak omhuld worden met mooie kreten over bijvoorbeeld onrecht, legitimiteit, geloof en/of waarheid. Dat we dit als massamens beginnen te doorzien is uiteraard een doorn in het oog van de gevestigde orde waar ook ter wereld.

De wetenschapper T.D. Lingo beschikte helaas niet over voldoende middelen om op eigen kracht wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Hij probeerde als zanger en muzikant hier en daar wat extra geld bij te verdienen. Een vriendin attendeerde hem op een gegeven moment op de Hollywood tv-show van Groucho Marx, een van de vier wereldberoemde Marx Brothers, die in de vorige eeuw vanaf de dertiger jaren drie decennia lang in een aantal komische films acteerde. Tijdens de uitzending zag een tv-producer het optreden van Lingo en hij was meteen heel enthousiast. Hij bood hem een tv-contract aan met een gage van 2.000 dollar per uur. Dat was in die tijd een astronomisch bedrag. In 1956 werd hij van de ene op de andere dag een nationale tv-beroemdheid met een eigen wekelijkse show op NBC network television.

Trouw aan zijn missie om een onafhankelijk onderzoekinstituut op te richten, deed hij aan zijn miljoenen kijkers tijdens de uitzending van zijn laatste tv-show de oproep “Indien iemand van u een berg te koop heeft dan bel me.” Hij was de tv-studio nog niet uit of de telefoon rinkelde. Een familie uit Colorado had een berg te koop. Lingo gaf de helft van zijn vergaarde kapitaal aan een goed doel en met de andere helft kocht hij de berg Lachende Coyote en bouwde er een aantal houten hutten op die als onderkomen ging dienen voor hem en zijn nog aan te trekken staf die hem bij zijn onderzoek zou gaan steunen.

Vijfentwintig jaren later maakte hij vaker de opmerking dat hij die berg gekocht en het instituut gebouwd had met een gitaar, drie akkoorden en negen volksliedjes. In de beslotenheid van de woeste natuur op de berg Lachende Coyote waar geen elektriciteit en stromend water beschikbaar was, ging hij aan de slag in het door hem en zijn staf opgebouwde ‘Dormant Brain Research and Development Laboratory’ in de buurt van Blackhawk in Colorado.

T.D. Lingo tijdens zijn jaren als folk singer

Van1957 tot 1993 heeft hij zich geheel gewijd aan het op een wetenschappelijke basis onderzoeken van het menselijke brein en het gedrag. Hij en zijn staf verzamelden elk artikel dat door onderzoekers wereldwijd op dit terrein werd gepubliceerd en dat in een tijd dat er nog helemaal geen laptops en internet beschikbaar waren. Metershoge stapels rapporten en testresultaten heeft hij en zijn team bestudeerd, geanalyseerd, verwerkt, nader uitgewerkt en geëxtrapoleerd. Lingo’s inzichten en ontdekkingen waren zeer onconventioneel in met name de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw. Echter decennia later en dat tot op heden wordt deze als aanvankelijk controversieel te boek staande kennis door bevindingen en observaties van wetenschappers wereldwijd bevestigd en ondersteund. Met name het onderzoek via de nog niet zo lang geleden geïntroduceerde functionele MRI-scantechniek zal gaandeweg de praktische waarde van Lingo’s kennis om het brein via eigen wilskracht creatiever, logischer, wijzer en evenwichtiger te laten functioneren onomstreden aantonen. De bevindingen en testresultaten van met name het onderzoek naar de functie van de amygdalae van pakweg de afgelopen vijftien jaren wijzen namelijk overduidelijk in die richting.

Zijn belangrijkste ontdekking is volgens mij het gegeven dat hij als allereerste wetenschapper heeft aangetoond dat elk mens zijn brein via zijn eigen wil bewust kan aansturen. Door te leren hoe je je amygdalae voorwaarts kunt schakelen boor je het immense potentieel van je brein aan. Normaliter worden wij als het ware “gebreind”, de hersenen werken namelijk als een soort automatische piloot. Precies zoals bijvoorbeeld onze maag of lever automatisch hun werk doen bij het verteren van voedsel.

Lingo vroeg zich af waarom zo vele neuronen in het menselijke brein ongebruikt blijven. Welke methoden bestaan er om de groei van neurale netwerken te stimuleren? Hoe kan de mens creatiever, wijzer en gelukkiger worden en meer in harmonie komen met zich zelf en zijn omgeving? Hoe kan het brein beïnvloed worden zodat het bijvoorbeeld creatiever en flexibeler wordt bij het vinden van oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen? Het is namelijk een alom bekend gegeven dat onder ons schedeldak een gigantisch potentieel aan hersenkracht ligt te sluimeren dat gedurende ons leven door onszelf nagenoeg niet wordt benut (het genie als grote uitzondering nog even daargelaten). Onze spierkracht gebruiken we in dit verband overigens ook niet op elk moment van de dag voor honderd procent. Zelfs niet wanneer we bijvoorbeeld wandelen, rennen of ons op andere wijze lichamelijk inspannen.

Wordt vervolgd.

 Intervieuw met Ton schoenmakers

 Degenen die meer willen weten over hoe je op bewuste wijze je amygdalae kunt activeren: op zondag 9 november 2014 wordt er in Kerkrade een lezing en workshop georganiseerd van 10.30 uur tot 14.00 uur. Voor meer informatie bel a.u.b. 06-20344892 of e-mail naar [email protected].

Bron

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later