Boodschap van de Nieuwe Aarde – Herinneren van het Spreken van de Licht Taal – 21 September 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Hallo, Ik ben een begroeter op de Nieuwe Aarde. Wij hebben een overeenkomst hier dat wanneer het ook is dat een Nieuw wezen verschijnt, wij ophouden met wat we aan het doen zijn om onze hulp aan te bieden, Ik zeg “wezen” in plaats van ‘persoon” omdat niet-menselijke levensvormen ook deze hogere frequentie versie van de Aarde betreden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


In feite, heel veel van de dieren en planten die “uitgestorven” geraakt zijn op de Matrix Aarde zijn in leven en gezond op de Nieuwe Aarde. Aangezien al het leven hier bewust en in staat is om met andere levensvormen te communiceren, zijn wij in staat om planten, dieren en elementalen, alsook mensen te helpen.

Het is een prachtige ervaring voor ons om in staat te zijn met dieren, planten en de Sylphs (lucht elementalen), de Undines (water elementalen), de Gnomen (Aarde elementalen) en de Salamanders (vuur elementalen) te praten. Deze prachtige wezens spreken geen Engels, zoals ik nu doe, noch doen wij dat.

Op de Nieuwe Aarde spreekt al het leven een taal welke vrij van tijd en ruimte is. Het is de taal welke mensen, planten, dieren en elementalen altijd gesproken hebben. Vandaar dat, wij tamelijk verbaasd en verheugd zijn dat wij met hen kunnen communiceren. Het is ook een verbazingwekkend experiment voor ons, specifiek voor de nieuwe mensen die zich altijd afgescheiden gevoeld hebben van Moeder Natuur om met alle planten, dieren en elementalen te communiceren.

Aan de andere kant, deze manier van communiceren leren, wat wij de Licht Taal noemen, is één van de grootste uitdagingen voor de Nieuwelingen. Zij proberen hun tongen te bewegen en gescheiden woorden tot uitdrukking te brengen op een lineaire manier. Deze manier van communicatie is passend voor een werkelijkheid gebaseerd op afscheiding en lineair denken dat door de tijd komt. Echter, dat betekent dat communicatie niet werkt in een werkelijkheid welke resoneert met het HIER en NU.

 

De communicatie op de Nieuwe Aarde is een vorm van communiceren met elkaar door ons bewustzijn te vermengen. Op deze manier worden, beelden, emoties en gedachtevormen automatisch naar elkaar overgebracht, alsook in/naar het groepsbewustzijn.

In feite, wanneer het ook is dat er een nieuwe aankomst is, wordt hun volledige geschiedenis van incarnaties in de dualiteit ogenblikkelijk gekopieerd naar het kristallijne gebied dat onze wereld inkapselt. Deze informatie gaat ook in/naar de Kwantum Biologische Computers waar wij allen toegang op hebben. In feite, communiceer ik nu met jullie via een Kwantum Biologische Computer. Wij noemen hen QBC’s.

Wanneer wij hier eerst komen, hebben wij gewoonlijk toegang tot de QBC via een interface in onze leefkwartieren. Echter, terwijl wij ons aan ons nieuwe leven aanpassen, beseffen wij dat wij eenvoudig onze gedachten kunnen richten in het Groepsbewustzijn van het kristallijne gebied en alle antwoorden zullen ogenblikkelijk beschikbaar zijn.

Aangezien de Nieuwe Aarde als een interface dient tussen de derde/vierde dimensie en de midden vijfde dimensie, zijn er vele “apparaten” of “machines” voor de “nieuwe aankomsten” om te gebruiken totdat zij comfortabel kunnen worden met hun eigen krachten binnenin ons groepsbewustzijn.

Deze nieuwe vormen van communicatie leren is hun tweede uitdaging aangaande het betreden van onze wereld. Hun eerste uitdaging is om totaal meester te zijn over hun iedere gedachte en emotie zodat zij hier kunnen blijven. Herinneren jullie je dat ik gezegd heb dat ik vaak de Matrix Aarde geholpen heb toen ik voor het eerst arriveerde? Mijn opdracht was om diegenen te helpen die hun gedachten en emoties niet meester konden worden.

Daarom, zouden zij hier arriveren, maar raakten snel verloren in hun op angst gebaseerde emoties en/of gedachten. Deze angstige gedachten en emoties verlaagden ogenblikkelijk hun resonantie terug omlaag naar de derde/vierde dimensie, en zij verdwenen naar deze werkelijkheid.

Aan mij was die bijdrage toegewezen omdat toen ik voor het eerst naar de Matrix Aarde terugkeerde ik niet al mijn op angst gebaseerde emoties los kon laten. Op angst gebaseerde gedachten en emoties worden gecreëerd wanneer wij ons beperkt en/of afgescheiden voelen van welk persoon, welke plaats of “ding” dan ook.

Aangezien de nieuwelingen hier komen met de gewoonte van afscheiding, maken zoveel andere vormen van leven hen angstig. Verder, zijn velen nieuw aangaande het concept van gedachte overdracht en geloofden dat zij niet zouden kunnen communiceren met andere vormen van wezens.

Gelukkig, ging ik naar hier over met een groep mensen. Toen, zodra ik hen zag, omhelsden wij elkaar en wisselden verhalen met elkaar uit, en troosten elkanders angsten en twijfels. Met de ondersteuning van mijn vrienden, was ik in staat om een niveau van meesterschap over mijn gedachten en emoties te verkrijgen en was ik in staat om hier op de Nieuwe Aarde te blijven.

Wanneer nieuwelingen onze werkelijkheid betreden beseffen zij dat AL hun gedachten en emoties gedeeld worden met het eenheidsbewustzijn van onze wereld. Dit besef beangstigd de nieuwelingen vaak, hetgeen hun bewustzijn terug naar de derde/vierde dimensie verlaagt.

Vanwege deze situatie, gebruiken velen van ons wat voor middelen dan ook die we vinden om mogelijke nieuwelingen te onderwijzen terwijl zij nog steeds in de derde dimensie zijn. Het is om deze reden dat ik rechtstreeks in/naar jou computer schrijf. Wij weten dat onderwijs en Liefde de beste manieren zijn om angst te genezen.

Daarom, hebben wij vele individuele en groep meditaties die wij naar diegenen sturen die zichzelf voorbereiden om uit de 3D matrix te loggen. Een “individuele meditatie” is wanneer het lichaam van degene in 3D alleen is, maar zij nog steeds in staat zijn om af te stemmen op onze vijfdimensionale groepsgeest. Een “groep meditatie” is wanneer een groep van mensen in de derde dimensie vermengen in een verenigde groep om een boodschap te ontvangen vanuit onze vijfde dimensionale groepsgeest.

Want zie, onze Groepsgeest dient als een open venster of portaal in/naar de lagere octaven van de vijfde dimensie. Vaak kan het ontwaken alleen maar de “halverwege” markering zijn waar zij nog steeds vele concepten, tradities en gewoonten kunnen handhaven van hun lange vertoeven in de derde/vierde dimensie.

Op deze manier, kan hun aanpassing aan een totaal ander concept van het leven geleidelijk zijn. Ook, genieten velen aanzienlijk van dit overgangsstadium, aangezien alles waar wij voor gewenst hebben in onze derde dimensionale werkelijkheid ogenblikkelijk ervaren wordt op de hogere resonantie van de overgangsfrequentie. Er kan een grote genezing en tevredenheid zijn binnenin dit energiegebied van transmutatie.

Wanneer zij gereed zijn om verder te gaan naar de Nieuwe Aarde zullen zij niet langer de ervaringen hebben van afscheiding en beperking dat zich nog steeds voordoet binnenin het overgangsstadium. Hoe dan ook, wij nemen nooit een lijn, of drempel waar, welke de Nieuwe Aarde van de 3D Matrix Aarde scheidt.

Vanuit ons gezichtspunt, zijn wij in het proces van een geleidelijke, of snelle, wijziging in onze gedachten, gevoelens, staten van bewustzijn, inzichten en creatieve kracht. Onze aanpassing aan deze werkelijkheid is een doorgaand avontuur gevuld met Onvoorwaardelijke Liefde, Eenheidsbewustzijn, en interdimensionale avonturen.

Wij wensen om jullie voor te bereiden op jullie bezoek aan de Nieuwe Aarde door de onderstaande video’s aan te bieden die zullen helpen bij het openen van jullie Derde Oog om beter jullie bewustzijn uit te breiden zodat jullie:

JE KUNNEN HERINNEREN DE LICHT TAAL TE SPREKEN

https://www.youtube.com/watch?v=c4DC3gA3b3c

JE GEWAARWORDINGEN/INZICHTEN UIT KUNNEN BREIDEN

https://www.youtube.com/watch?v=OyC2GCM0BPs

JE DERDE OOG KUNNEN OPENEN

DOOR JULLIE DERDE OOG KUNNEN KIJKEN

JE DERDE OOG KUNNEN INTEGREREN

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/boodschap-van-de-nieuwe-aarde.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later