dinsdag, september 26

Blossom en de GFL – Het Experiment van de Vrijheid van Keuze – 12 Oktober 2015

0
Luister naar dit Artikel

Blossom: Hallo! Om de één of andere reden heb ik de channeling van deze week weggeduwd. Ik weet niet echt zeker waarom. Ik voelde me op de één of andere manier, wel … ik had er gewoon geen zin aan! Ik hoop dat jullie nu in de buurt zijn voor een praatje?


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


GFL: Dat zijn wij inderdaad. Wij zouden eerst graag willen meedelen dat deze “praatjes” die wij hebben, niet verplicht zijn Blossom.

Dat weet ik. Echter, ik voel op de één of andere manier dat dit is wat ik hier kwam doen … en doen zal ik het. Hoewel soms, ik een beetje terneergeslagen ben.

Over wat?

Wel, ik haat het om het te zeggen; omdat het praatje van vorige week van zo een Hoge Energie was, het was prachtig, echter … Ik veronderstel dat het datzelfde oude ding is van iets nieuws en opwindends op de tafel te willen brengen. Doch, ik WEET dat het allemaal over Liefde gaat en dat dat jullie bedoeling is om bij te blijven plakken … en ik weet waarom, enzovoorts.

Wat zou je willen waar wij over spreken?

Hoe belachelijk onbewust wij allemaal zijn van wat er feitelijk gaande IS aangaande het grotere plaatje. Hoe raakten we zo ver verwijderd van De Waarheid?

Laat ons dan daarover tegen jou spreken. En toch … zouden wij willen zeggen dat dit natuurlijk, ook helemaal over LIEFDE zal gaan!

Daar had ik al zo’n vermoeden van!

De WAARHEID … wat is het?

Als ik dat wist …

Doch, dat doe je! Dat doen jullie ALLEMAAL! Het is gewoon dat het binnenin jullie opgesloten is, wat verschuldigd is aan blokkades die beperkingen op jullie geplaatst hebben … om NIET JULLIE WAARHEID TE KENNEN.

Ik neem aan dat jullie hier spreken over “Diegenen van minder Licht” zoals jullie verkiezen hen te noemen.

Dit is zo.

Om de één of andere reden … schrijven en praten op deze manier lijkt niet te stromen zoals het gewoonlijk deed. Misschien zijn we comfortabeler geworden met dat jullie spreken?

Het heeft meer te maken met de Hogere Energieën die deze verandering gecreëerd hebben … want het is meer passend om door jou heen te spreken … om dat over te brengen wat wij toepasselijk VOELEN. Nochtans, is het voor jou meer dan aangenaam aandoend om vragen in je hoofd aan ons te stellen … zoals je gewend bent om te doen in deze geschreven vorm.

  1. Laten we zien met wat voor “openbaringen” jullie komen!

****

TRANSCRIPT

Groeten van de Hoogste orde aan diegenen die deze kans genomen hebben om de Vibrationale energie te VOELEN en ernaar te luisteren die wij doorbrengen om jullie ziel vandaag op te tillen.

De dame Blossom VOELDE zich een klein beetje terneergeslagen … waar zij tegen ons over sprak. En toch, glimlachte zij toen wij haar Wezen verder binnengingen en daarom, vond zij een nogal grote glimlach op haar gezicht en vulden haar ogen zich met water door het GEVOEL van Liefde dat wij door haar heen brachten … en wij kiezen om naar jullie door te brengen … en wij hopen Dierbare Zielen, dat jullie in staat zijn om deze Liefde die wij zijn te VOELEN … en deze Liefde die wij voor jullie VOELEN. Jullie, die de moeilijkere weg genomen hebben … zouden wij willen zeggen …. Om omlaag naar de Aarde te komen en jullie missie te vervullen.

Er was een vraagstelling als tot of er een Hiërarchie systeem was … betreffende wie diegenen kozen die zich vrijwillig aangemeld hadden! We zouden niet willen zeggen dat het zoiets als een Hiërarchie is. Daar zijn niet diegenen, zouden wij willen zeggen, die het beter weten dan anderen …. Want inderdaad, wij zijn allemaal … wanneer in onze Hoogste vorm … van hetzelfde materiaal … hetgeen Liefde is … en toch, zoals jullie weten, zijn er verschillende niveaus van Vibratie van deze Liefde.

Daarom, zouden wij willen zeggen, dat diegenen die de vrijwilligers kozen van … zouden wij willen zeggen … een Hogere … wij … het woord dat wij zouden willen zeggen is, “systeem” zijn. Wij zijn meer bewust dan degenen die kiezen en toch, zouden we nog steeds op hetzelfde moment willen zeggen … we zijn allen gelijk. Het heeft meer te maken met kennis hebben van het grotere plaatje en die het beste zouden dienen in bepaalde rollen op het Aardse vlak.

Het is niet zozeer als wanneer je in een klaslokaal bent … en jij je vrijwillig aanbiedt om de toezichthouder van de leraar voor die week te zijn … en dat je dan met trots gevuld bent wanneer je gekozen bent. Het is niet hierover waar wij over spreken. Het heeft meer te maken … zoals wij zeggen … met compatibiliteit in bepaalde situaties … in bepaalde omstandigheden … dat je Energieën meer plooibaar zouden zijn om met deze verschillende situaties te werken … om de verandering op gang te brengen waarvoor je hier gekomen bent om voort te brengen. Dus, heeft het meer te maken met niveaus van besef … zouden wij willen zeggen … dan Hiërarchie of beter te zijn dan. We kunnen niet beter dan een ander zijn. Nochtans, kunnen wij in een voller besef zijn. Dat is alles.

Wij hopen dat dit de specifieke vraagstelling voor de meneer verduidelijkt die de vraag stelde.

En nu, zouden wij willen gaan naar dat wat de dame Blossom op dit moment VOELT … betreffende het grotere plaatje en hoe zij zich zou VOELEN … dat, als wij dit als een hele grote jigsaw puzzel nemen, hoe het dan komt dat iemand zich VOELT dat zij slechts één stukje zijn en zij geen besef hebben van het plaatje waar zij bij betrokken zijn … als wij het op die manier zouden kunnen zeggen.

“Hoe is het zo gekomen?” vraagt zij … Hoe verlies je het zicht op dit grotere plaatje, eenvoudig door door te komen in/naar deze derde dichtheid om het te verheffen in/naar de Hogere Dimensionale Vibraties? Dat Dierbaren … maakt deel uit van het experiment dat vele, vele manen geleden begon.

Dit experiment dat jullie zijn … het experiment waar “Dit Spel” dat jullie spelen helemaal over gaat … werd niet zonder GEVOEL gedaan. Het werd niet vanuit verveeldheid gecreëerd en dat jullie de pionnen zijn om gemanoeuvreerd en gemanipuleerd te worden. VOEL niet dat dit zo is.

Het was en IS een experiment om te zien hoe Liefde zichzelf in al diens verschillende vormen zou kunnen identificeren. Hoe Liefde zou kunnen kiezen om dit te Zijn … en te kiezen om dat te Zijn … door de VRIJHEID VAN KEUZE … hetgeen deze planeet … en jullie als Menselijke Wezens … de kans toegestaan werd om te ontdekken.

Wij zouden willen zeggen … weinig wisten wij over hoe dit experiment uit zou pakken en toch, was het … als wij het op deze manier uit mogen drukken … dat het bedoeld was dat er geen interferentie van deze vrijheid van keuze zou zijn. En nochtans, terwijl wij toekeken … gedurende eonen van jullie tijd … door de keuzes die gemaakt werden … werd het voor ons duidelijk dat Wetten … bepaalde Wetten, aangepast moesten worden. Om naar gekeken te worden.

Want de Pure Liefde die jullie waren toen jullie in/naar het begin van de tijd op deze Planeet kwamen … heeft vele andere niveaus van zichzelf bereikt … en vele van deze niveaus … de Zuiverste Liefde die jullie zijn en wij zijn … was zich onbewust dat er met dergelijke lage vibraties … zouden wij willen zeggen … gespeeld zou worden.

Nochtans, IS ALLES LIEFDE.

Terwijl de tijd in jullie wereld verder ging … werd het duidelijk dat verandering nodig was. Dat dit EXPERIMENT VAN DE VRIJHEID VAN KEUZE een punt bereikt had dat wij niet langer konden accepteren.

Daarom, werden Raden … Grote Raden samengebracht om een nieuw plan te bespreken … een nieuwe manier voorwaarts. En deze manier, was om op jullie Planeet … de Zuiverste zaden van Liefde te planten … die in staat waren om het lagere Vibrationale trekken te weerstaan en erboven uit te stijgen … en hun hoofden erboven te houden … zullen wij zeggen … om de verandering in de Vibratie voor het Goede op gang te brengen. Hiermee, bedoelen wij … Voor altijd … en ook … voor het Goede van Alles Dat Is.

De gruweldaden welke de vrijheid van keuze ten toon spreidde … werden teveel. Daarom, werd er ingestemd met de hulp betreffende deze verandering en werd toegestaan. Er werd toestemming gegeven aan Wezens zoals wijzelf en vele anderen, om te helpen. Om te proberen de barrières af te breken die daar neergezet waren door diegenen die de lage Vibraties verkozen voor zelfwinst en zelfhebzucht op jullie Planeet. En de enige manier om deze barrières af te breken … zo ver als het ons betreft … is om steeds maar weer en weer en weer en weer en weer over Liefde te spreken. Om jullie terug te brengen in/naar de Hoge Vibratie van Liefde welke jullie zijn … En toch, is het alsof de gordijnen gesloten zijn … zouden wij willen zeggen … en jullie niet in staat zijn om te zien hoe Goed de dingen Werkelijk zijn.

Wij zijn hier om jullie te helpen deze gordijnen te openen … en als jullie er steeds meer doorheen kijken … en de Waarheid VOELEN van wie jullie zijn … produceren jullie dan dat wat noodzakelijk is om jullie Planeet van de duisternis te ontdoen.

Het is zeer zeker een lang proces … een moeilijk proces. En voor diegenen van jullie die zich klem VOELEN zitten daar beneden op jullie Planeet … die VOELEN dat jullie geduld ten einde loopt … die VOELEN dat jullie geloof … alle geloof en Vertrouwen dat jullie hadden … met ieder moment uitgeput wordt … Voor jullie allemaal die zich op deze manier VOELEN … die deze dingen VOELEN … wij smeken jullie om door te blijven gaan. Om momenten door te brengen met jullie ogen te sluiten en in te tappen op de Goddelijke Bron die jullie zijn, en door dat aldus te doen … hernieuwde hoop te vinden.

Herinnerd te worden van wie jullie zijn en waarom jullie op het Aardse vlak zijn in deze tijd … en hoe belangrijk jullie missie als individuen en als één is … voor alles dat in het bestaan is. En alles dat in het bestaan is, is Liefde. Daarom, is jullie missie van het Hoogste belang … van Liefde

Weten jullie hoezeer jullie in ere gehouden worden? Hoezeer jullie bewonderd worden voor door te blijven gaan in Vertrouwen op de manier dat jullie doen na alle terugslagen die jullie ervaren hebben? Jullie weten het. Ja, dat doen jullie … en toch, op jullie Planeet … wisten jullie dat jullie niet in staat zouden zijn om in contact te zijn met alles dat jullie weten … vanwege de graad van negativiteit welke jullie omringt.

Wij laten aan de dame Blossom een moeras zien en alsof je omlaag zinkt en nochtans, laten wij aan haar een Gouden touw zien … vele Gouden touwen die daar zijn … voor jullie omlaag komend om je aan vast te grijpen … En alles dat jullie hoeven te doen is om dat touw vast te pakken … en het stevig met alle kracht vast te houden … met al jullie macht.

Houd vast … Houd vast … Houd vast … en wij … velen van ons, zullen jullie uit dat moeras vandaan trekken. Jullie moeten je slechts vasthouden. En door dat aldus te doen, zal jullie Vibratie … terwijl jullie Hoger en Hoger opgetild worden … in/naar zichzelf komen … bij zichzelf.

Wanneer een bepaald niveau bereikt is … en hiermee bedoelen wij … wanneer een bepaald aantal Wezens op jullie Planeet een bepaald Trillingsniveau bereikt heeft … dan is het voor deze veranderingen mogelijk om aan jullie getoond te worden op een manier waar jullie op hopen.

Het laten zien van Lichtschepen … Niet slechts vluchtig … maar daar in jullie luchten … blijvend … Energie van Liefde en Genezing naar allen uitsturend … zonder angst voor verstoring van dezen die ervoor zouden kiezen om deze schepen iets te laten lijken wat zij niet zijn.

Doch, zien jullie Dierbaren? Er moet een bepaald niveau van Vibratie van Liefde zijn … van Liefdesenergie … om deze wonderen in stand te houden die moeten gebeuren … en wij spreken niet over jullie verre toekomst.

Jullie zijn nu zo dichtbij.

Geef het niet op … zoals wij eerder zeiden … wanneer jullie zo dichtbij de eindstreep zijn … en Blossom herinnert ons eraan dat het jullie jaar van 2012 was, toen onze collega … die bij jullie bekend is als “White Cloud” … “toen” zei … dat jullie zo dichtbij de eindstreep waren … en dat drie jaren aangaande jullie Aardse tijd …. Niet dichtbij de eindstreep is! Doch, wij zeggen het vanuit ons perspectief … vanuit hoe wij de dingen bekijken … welke anders voor jullie is … vanwege het verschil in Vibratie waar wij in verblijven.

Echter, in ONZE Waarheid en in de Waarheid van White Cloud … terug in jullie Aardse tijd van 2012 … was er geen in de maling nemen. Daar was geen onwaarheid toen hij sprak van dichtbij de eindstreep te zijn … want dat is hoe wij het in het grotere plaatje zien … en wij kunnen alleen vanuit de plaats spreken waar wij zijn … en hoe wij de dingen in onze Waarheid zien.

Echter, het voorbijgaan van de tijd … schijnt het … zorgt ervoor dat jullie op de Aarde, onze Waarheid in twijfel trekken. Jullie eigen Waarheid in twijfel trekken. Dit is waarom wij jullie vragen om zo nu en dan jullie zelf uit te zetten. Om jullie af te sluiten van dat wat jullie omringt … en de Zuiverste Liefde binnen te gaan.

Om over te schakelen van al jullie Aardse Vibratie in/naar de Hogere Dimensies van waaruit jullie kwamen … zodat jullie kunnen VOELEN … zodat jullie kunnen WETEN … dat inderdaad Dierbaarste Zielen … alles goed is … en jullie missie op Aarde volbracht WORDT … meer dan dat jullie in staat zijn om vanuit de positie waar jullie in zijn te herkennen.

Maar zouden jullie vanuit de hartruimte kiezen … vanuit het GEVOEL dat binnenin jullie komt wanneer wij tegen jullie spreken … Als jullie kiezen om op onze woorden te vertrouwen … in onze energie van liefde … dan zullen jullie weten Dierbaren … DAT JULLIE DE GROOTSTE MISSIE VOLBRENGEN DIE PLAATSGEVONDEN HEEFT OP JULLIE PLANEET.

JULLIE … JULLIE MAKEN ER DEEL VAN UIT … EN JULLIE ZORGEN ERVOOR DAT HET GEBEURT.

De Vreugde die jullie voort brengen … aangezien jullie wederom een volgende stap voorwaarts nemen in/naar de Nieuwe Aarde … en op een goede dag zullen jullie daar in de Vibraties van de Nieuwe Aarde zitten … en glimlachen In/Als/Door/Van Liefde … Wetende dat jullie je rol speelden in het op gang brengen van deze wonderbaarlijke Nieuwe Wereld.

Wij Houden van jullie. In dankbaarheid aan jullie … voor alles dat jullie zijn en alles dat jullie doen. Zo zij het … In Liefde en Dankbaarheid.

Einde van de sessie.

****

Bezoek nog eens De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je je daartoe geroepen voelt … zodat we de Energie zo HOOG mogelijk houden.

http://www.blossomgoodchild.com/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/blossom-en-de-gfl-het-experiment-van-de.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later