Biofotonen, ons levenslicht? (video)

0
Luister naar dit Artikel

Op 16 december jongstleden werd door Nieuwetijdse Geneeswijzen in samenwerking met de Academie voor Meridiaantherapie het congres ‘Glow in the Dark, biofotonen, ons levenslicht?’ georganiseerd.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Sinds de twintiger jaren zijn er aanwijzingen voor het bestaan van organische lichtvelden die groei en ontwikkeling bevorderen en onze stofwisseling reguleren.

Biologisch elektromagnetisme

Veertig jaar later werd het bestaan van licht uit cellen vaststaand aangetoond en in de jaren daarna werd duidelijk dat binnen ons lichaam een elektromagnetisch spectrum voorkomt dat zich uitstrekt van het allerlaagste hertzbereik tot bijna het röntgenbereik.

Wetenschappelijk gezien zijn er zeer veel aanwijzingen dat het om een relevant fenomeen gaat met een fundamentele betekenis voor onze fysiologie. Het onderzoek rond dit thema is nog niet of nauwelijks doorgedrongen binnen de reguliere geneeskunde.

Nico Westerman over biofotonen en biologisch elektromagnetisme:

Lichtopslag

Het onderzoek naar biofotonen, dat begon in de zeventiger jaren, heeft moeten wachten op de technische vooruitgang in apparatuur die inzicht kon geven in het gedrag van biofotonen. In gezamenlijk onderzoek met professor Popp werd zichtbaar gemaakt dat kankercellen veel licht verliezen in vergelijking tot normale cellen. Deze houden het licht langer vast.

Bij normale cellen wordt de lichtuitstraling ook beïnvloed door omringende cellen. Lichtopslag is blijkbaar afhankelijk van communicatie tussen cellen en mogelijk zelfs het communicatiemiddel. Dat licht bij dieren als communicatiemiddel functioneert was in dat opzicht wel van dieren die licht geven: bioluminescentie.

Roel van Wijk over hoe biofotonen in het lichaam geproduceerd, geleid en aangestuurd worden:

Zhineng Qigong

Zhineng Qigong is ontwikkeld om mensen te helen door in essentie de vitaliteit en levenskracht terug te brengen in de mens zodat er harmonie ontstaat en natuurlijke spontane genezing kan optreden.

In Zhineng Qigong wordt gebruik gemaakt van eenvoudige oefeningen waarbij je door een combinatie van gerichte aandacht en visualisatie, gevoelens en bewegingen invloed hebt op het qi-veld om je heen en de qi in je lichaam.

In China zijn in het medicijnloze ziekenhuis van Dr. Pang Ming, waar alleen Zhineng Qigong als therapie werd toegepast, mensen genezen van ruim 180 verschillende serieuze aandoeningen.

Licht

Licht kan gezien worden binnen de microscopische wereld van de cel, maar ook binnen het grotere geheel waarin de mens functioneert en aangestuurd wordt.

Roel van Wijk over hoe wij licht opnemen:

Materie

Eigenlijk is iedere discussie over het belang van biologisch elektromagnetisme irrelevant. Immers, als we nader naar materie kijken en als het ware afdalen in de stof, verdwijnen steeds meer van de kenmerken die we normaliter voetstoots aan materie verbinden.

Op een bepaald punt van de reis dwars door de stof wordt duidelijk dat wat wij als materie ervaren niets meer is dan een schitterende illusie en dat de fundamentele werkelijkheid, fundamenteel immateriaal is.

Het is interessant ons dan te realiseren dat ook ons lichaam uit materie bestaat. Levende materie weliswaar, maar fundamenteel net zo immaterieel als iedere andere vorm van materie.

Nico Westerman over materie versus energie en informatie:

Coherentie

In hogere georganiseerde levende systemen zoals mensen, dieren en planten vormen biofotonen het medium dat zorgt voor de communicatie, de aansturing en de structuur tussen de cellen. De mate waarin dat op een harmonische manier kan plaatsvinden zodat het levende systeem in al zijn volheid kan uitgroeien en functioneren heeft te maken met het begrip ‘coherentie’.

Het kunnen meten van coherentie is daarom ook noodzakelijk om de mate van harmonie in levende systemen in kaart te brengen. Levende systemen bestaan uit geïntegreerde systemen, open systemen waarbij constant een wisselwerking is met de omgeving: energie, voeding, licht en donker, stress, enzovoorts.

Het onderzoek naar biofotonen is nu gereed om te kijken of geneeswijzen die gebruik maken van licht of resonantie een effect op coherentie hebben. In die zin kan worden gesteld dat de fase van licht in de geneeskunde, als geneeskunde van de toekomst is aangebroken.

Roel van Wijk over hoe lichtcoherentie verandert door onze levenswijze of door therapie:

Bron: Ntgw.nl

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later