Biodynamische landbouw en de erfenis van Rudolf Steiner

0
Luister naar dit Artikel

Biodynamische landbouw is een “spiritueel-ethische –ecologische” aanpak van landbouw die oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Oostenrijker Rudolf Steiner, filosoof en wetenschapper, (1862-1925).


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


In het kort:

  • Biodynamische landbouw is een “spiritueel-ethische –ecologische” aanpak van landbouw die oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Oostenrijker Rudolf Steiner, filosoof en wetenschapper, (1862-1925).
  • Biodynamische landbouw voorziet in superieure gewassen, hogere opbrengsten en een verhoogde concentratie voedingsstoffen. Biodynamische boerderijen zijn in hoge mate zelfvoorzienend.
  • Wat biodynamische landbouw onderscheidt van gewone biologische landbouw zijn de uitgangspunten die onder meer betrekking hebben op kosmische krachten. Zoals rekening houden met het planten van gewassen in samenhang met maanfasen en planetaire cycli.

De documentaire The Challenge of Rudolf Steiner benadrukt de duurzaamheid, de persoonlijke onafhankelijkheid en de vrijheid waarin duurzaamheid voorziet. Dit was heel belangrijk voor Steiner. (De voice-over spreekt Engels en de ondertitels zijn in het Portugees).

Het is een lange film –iets langer dan drie uur- maar als je belangstelling hebt voor biodynamische landbouw, of voor de brede kijk op de wereld van Steiner, is het het waard om naar de complete film te kijken. Hij maakt je duidelijk dat er een onzichtbare kracht is die de mensheid helpt en ondersteunt. Biodynamische landbouw maakt gebruik van een veelheid van invloeden en van de inwerking van planetaire factoren en maanstanden.

Regeneratieve landbouw is landbouw die het milieu verbetert in plaats van uitput. Dit is in de afgelopen jaren een van mijn passies geworden. Ik heb er veel boeken over gelezen, en tal van deskundigen op dat gebied geïnterviewd. In die periode heb ik meerdere strategieën uitgeprobeerd om planten sneller te laten groeien, waaronder bijvoorbeeld High-Performance landbouw. Zie deze (Engelstalige) site. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van lavameel, basaltmeel, magnetisch behandeld water, zeemineralen en “biochar”: (biochar is een bijproduct van het produceren van biobrandstoffen en biokunststoffen uit organisch restmateriaal). Zie ook deze (Engelstalige) website.

Steiner’s erfenis is springlevend
Steiner heeft een diepgaande invloed gehad en een onuitwisbare stempel op de wereld gedrukt. Zijn volledige werken vullen meer dan 330 boeken, waarvan er  veel verkrijgbaar zijn Engels, Duits en Nederlands.

Steiner was een hoogopgeleide wetenschapper, eclectisch en visionair, en zijn tijd ver vooruit. Zijn volumineuze werken bestrijken een breed scala aan onderwerpen. Van “The Mysteries of Antiquity”, geschriften over Nietzsche en Goethe, “The Philosophy of Freedom”, “Spirit and Matter”, tot “Birth of the Biodynamic Method”.

Hij schreef over economie, politiek, kunst, architectuur, “therapeutic speech massage”, epistemologie (kennisleer), religie, wetenschap, opvoeding en nog heel veel meer. Je zou je hele leven kunnen wijden aan het bestuderen van zijn levenswerk. Een deel ervan wordt behandeld in de documentaire waar in dit artikel naar wordt verwezen.

Onderwijs – Op de manier van Steiner

Steiner had niet alleen belangstelling voor landbouw. Hij was ook zeer geïnteresseerd in onderwijs op jonge leeftijd. Zijn gedachtegoed is ook nu nog actueel. In Nederland wordt onderwijs volgens de visie van Steiner gegeven door zogenaamde vrijescholen en door scholen die zich letterlijk Steiner school noemen.

Op deze site vindt u de adressen van vrijescholen voor basis- en kleuteronderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Biodynamische Landbouw en Respect voor de Natuur
Biodynamische landbouw is misschien het terrein waarop zijn erfenis het sterkst tot uitdrukking komt. In 1924 gaf Steiner, als gevolg van de grote belangstelling, een landbouwcursus in Koberwitz, een klein dorp dat nu in Polen ligt.

De cursus bestond uit acht lezingen en vijf groepsdiscussies, en is verkrijgbaar in boekvorm met de titel “Agriculture: Spiritual Foundations for the Renewal of Agriculture,” afgekort tot Agriculture.

Tot op de huidige dag dient dit boek overal ter wereld als basis voor het beoefenen van biodynamische landbouw.

U kunt de Landbouwcursus, (105 pagina’s) bewerkt door Jan C. Staal, hier gratis downloaden.

“Steiner was een van de eerste publieke figuren die waarschuwde tegen het wijdverspreide gebruik van chemische meststoffen dat tot uitputting van de bodem leidde, en dat schadelijk was voor de gezondheid van planten en dieren. En als gevolg daarvan tot het verlies van de vitaliteit van voedsel. Hij was ook de eerste die een visie bedacht op de boerderij als een op zichzelf staand zelfonderhoudend organisme dat bloeide door de biodiversiteit, de integratie van gewassen en vee, en het creëren van een gesloten systeem voor vruchtbaarheid.”

In 1923 voorspelde hij al dat binnen 80 tot 100 jaar alle honingbij volkeren zouden sneuvelen. Een voorspelling die is uitgekomen en die wordt veroorzaakt door het gebruik van giftige pesticiden en herbiciden.

Als een van de vele voorbeelden van Steiner’s brede visie op landbouw: biodynamische boeren zullen nooit de hoorns verwijderen van hun koeien,  omdat dierenhoorns een primair zintuiglijk orgaan zijn, en er een ingewikkelde relatie bestaat tussen de hoorns en het dierlijk spijsverteringssysteem.

Waarom er een ommekeer in de landbouw nodig is
We leven in een wereld die steeds giftiger wordt. Volgens een breed scala aan wetenschappers zullen we, als we zo doorgaan, over 50 tot 60 jaar een punt hebben bereikt waarop de natuur op geen enkele manier langer in staat zal zijn om ons te onderhouden. Dat geldt zowel voor water en lucht als voor de bodemkwaliteit. Dan kunnen we niet langer rekenen op voedselveiligheid, zelfs niet als we over voldoende beschikbare grond zouden beschikken.

Waterschaarste wordt nog erger doordat waterhoudende grondlagen sneller worden leeggepompt dan ze zich kunnen aanvullen
Een derde van de grootste grondwaterreservoirs ter wereld is al bijna leeg. Drie van de zwaarst getroffen grondwaterreservoirs liggen in gebieden waarin de politieke spanningen hoog oplopen. Om een idee te krijgen over hoe snel grondwater wordt uitgeput, kunt u hier lezen wat er gaande is in High Plains Aquifer, (ook bekend als de Ogallala), in Amerika’s Midwest.

De High Plains Aquifer in beeld

high_plains_aquiferHier is het grondwaterpeil met gemiddeld 180 centimeter per jaar gedaald. Terwijl de natuurlijke jaarlijkse “aanvulling” niet groter is dan 2,5 centimeter. Als dit onderwaterbassin leeg is –veel putten in die omgeving staan al droog- zullen 20 procent de Amerikaanse maïs en tarwe, en opbrengsten afkomstig van vee, verloren gaan als gevolg van een gebrek aan irrigatie, en water voor de dieren.

Bodemerosie en verval nemen snel toe
In een interview in Time Magazine zei professor John Crawford van de University of Sydney dat ongeveer 40 procent van de landbouwgrond, verspreid over de hele wereld, geërodeerd of ernstig geërodeerd is. “Ernstig geërodeerd” wil zeggen dat 70 procent van de toplaag, (de laag waarin planten groeien), onbruikbaar is.

De oorzaak van de erosie en het verval is het gebruik van landbouwmethoden die koolstof aan de bodem onttrekken, en die het microbiële evenwicht in de grond vernietigen dat verantwoordelijk is voor de voeding en de groei van planten. Tegenwoordig gaat de vernietiging van de toplaag 10 tot 40 maal sneller dan wat de natuur kan regenereren en natuurlijk kan aanvullen.

Watervervuiling neemt in hevigheid toe
Kostbare waterbronnen worden ook bedreigd door vervuiling die wordt veroorzaakt door grootschalige monocultuur boerderijen en door geconcentreerde diervoederbedrijven. Volgens een rapport, uitgebracht door Environment America, is de omvang van de totale agribusiness “een van de grootste bedreigingen voor de Amerikaanse waterwegen.” Tyson Foods inc. wordt beschouwd als een van de ergste. Dit bedrijf loosde in de periode tussen 2010 en 2014 600 miljoen kilo giftige verontreinigingen in het oppervlaktewater.

Onderzoekers hebben gewaarschuwd dat talrijke meren, verspreid over de hele aarde, een groot risico lopen doordat er meststoffen in geloosd worden die de schadelijke blauwgroen algen voeden. Als die in meren aanwezig zijn is het heel veel lastiger om die te verwijderen dan voorheen werd gedacht.

Volgens de auteurs van dit onderzoek is beter landgebruik dat leidt tot de afvoer van meststoffen noodzakelijk. Ook wordt het dramatisch verminderen van kunstmest aanbevolen.

De luchtkwaliteit holt achteruit
Wetenschappers hebben de landbouw en meststoffen aangewezen als de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling in grote delen van de VS, China, Rusland en Europa. Industrieel voedsel en de landbouw zorgen voor de uitstoot van gevaarlijke hoeveelheden broeikasgassen, kooldioxide, methaan en stikstofoxide.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is 25 procent van alle sterfgevallen wereldwijd toe te schrijven aan milieuvervuiling. Luchtvervuiling is een van de belangrijkste oorzaken.

De verwoestijning neemt in snelheid toe

Land verandert in sneltreinvaart in woestijnen. Daarmee verliezen we de biodiversiteit van zowel de planten- als van de dierenwereld.

Biodynamische landbouw is een deel van de oplossing.
Biodynamische landbouw houdt zich met al deze problemen -en meer- bezig. Het goede nieuws is dat toepassing van biodynamische landbouw aan het groeien is, en dat de populariteit ervan onder jonge boeren hard groeit.

Vorig jaar steeg toepassing van biodynamische landbouw in de VS met 16 procent. Om de invloed van biodynamische landbouw te evalueren heeft Demeter USA, een non-profit organisatie die keurmerken verstrekt aan biodynamisch voedsel, grondmonsters verzameld van deelnemende boerderijen. Uiteindelijk zal dit ons vertellen hoe de bodemkwaliteit kan worden verbeterd.

Kosmische invloeden
Het verschil tussen biodynamische en organische landbouw heeft ook betrekking op de keuze van de tijdstippen van planten en oogsten. Zo wordt rekening gehouden met kosmische invloeden, zoals maanfasen en de omloop van planeten. Elk van de 12 sterrenbeelden wordt geassocieerd met een bepaalde kwaliteit. Zoals in de hier in genoemde documentaire door Tony Carlton wordt uitgelegd, zijn de vier belangrijkste kwaliteiten waarmee biodynamische boeren werken Aarde, Licht, Water en Warmte.

Sterrenbeelden bevatten ook vier verschillende elementen, namelijk Aardetekens, Luchttekens, Watertekens en Vuurtekens.

  • Tijdens de invloed van een Aardeteken plant u Wortelgewassen, aangezien het astrologische Aarde-element overeenkomt met wortelgewassen. Aardetekens zijn: Stier (20 april tot 20 mei), Maagd (23 augustus tot 22 september), en Steenbok 22 december tot 19 januari).
  • Tijdens de invloed van Watertekens plant u Groene Groenten (Waterelement). Watertekens zijn: Kreeft (21 juni tot 22 juli), Schorpioen (23 tot 21 november), en Vissen (19 februari tot 20 maart).
  • Luchttekens roepen op tot het planten van Bloeiend Gewas, (Licht element), Luchttekens zijn: Tweeling (21 mei tot 20 juni), Weegschaal (23 september tot 22 oktober), en Waterman (20 januari tot 18 februari).
  • Vuurtekens zijn geschikt voor het planten van Vruchten (element Warmte),  Vuurtekens zijn: Ram (21 maart tot 19 april), Leeuw (23 juli tot 22 augustus) en Boogschutter (22 november tot 21 december).

Nogmaals, de vier elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur komen overeen met het plantenrijk Wortel, Groene Groenten, Bloeiend Gewas en Vruchten. Sla groeit bijvoorbeeld goed onder de invloed van Vissen, maar bonen doen dat niet. Bonen geven de voorkeur aan het element Warmte. Als je bonen plant in de maand van Vissen, zal die plant bijna niet groeien – als Warmte weer aan de beurt is gaan bonen pas echt groeien.

Ook de maanfasen hebben invloed. Als de maan bijvoorbeeld in Warmte staat, een Vuurteken, ga je vruchtdragende gewassen poten, zoals kersen. Als de maan in de Stier staat, plant je wortelen en andere wortelgewassen. Omdat de maan zich snel door elk teken voortbeweegt, wisselen de tekens in ongeveer twee dagen.

Je bent wat je eet
Volgens Steiner is de mens een microkosmos van de macrokosmos. Inderdaad, het klopt dat alles in de biosfeer Aarde onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Van de kleinste bacterie in de grond tot en met het menselijk lichaam. Het lichaam bevat 10 maal meer bacteriën en andere micro-organismen dan menselijke cellen. Wat ons onderscheidt van het microbioom is de bodem is slechts schaalgrootte. En de manier waarop we daar naar kijken.

Met dat in gedachten kunnen we het ons niet veroorloven om de gezondheid van bodem, planten en insecten te negeren, omdat onze gezondheid daar van afhangt. Omdat het aantal fulltime biodynamische boeren beperkt is, telen steeds meer mensen hun eigen voedsel, al zijn het maar kruiden of tomaten.

Als dat niet mogelijk is, kunt u de biodynamische landbouwsector ondersteunen door te kiezen voor gecertificeerde biodynamische boerderijen met vers, plaatselijk geteeld voedsel, en voor winkels die biodynamisch voedsel verkopen.

BronEarth MattersMercola

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later