Bij Ascentie wordt het kaf van het koren gescheiden

0
Luister naar dit Artikel

De laatste decennia van de mensheid staan in het teken van een strijd in de vierde, vijfde en hogere dimensies tussen de duistere krachten.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De machthebbers, de Greys, Reptielen en Zeta Reticuli, degenen die de Aarde controleren, aan de ene zijde en de Galactische Federatie en de Witte Broederschap aan de andere zijde.

Alhoewel deze strijd zeer grote invloed heeft op de derde dimensie van de Aarde is de overgrote meerderheid van de mensheid zich hier niet bewust van. De slapende massa bestaat uit onvrijwillige slaven van de machthebbers. Zij proberen al vele decennia een New World Order te creëren, zoals één van hun belangrijkste sprekers Henry Kissinger, oud-minister van Buitenlandse Zaken in de VS, onlangs riep op televisie.

Om dit te bereiken hebben ze de laatste decennia het wereldwijde financiële systeem misbruikt door het te veranderen in een ponzifraude die gebaseerd is op de creatie van meer schuld en geld uit het niets. De belangrijkste deelnemers zijn de Federal Reserve, de private Amerikaanse en Angelsaksische banken die deze centrale bank beheren, gevolgd door de ECB en andere centrale banken. Veel van de algemeen directeuren van deze financiële corporaties zijn menselijke klonen die gecreëerd zijn door de Greys.

Wat er voor de eindtijden staat gepland weten dus alleen de duistere machten, beter bekend als de Illuminati, de geheime regering, de machthebbers van de New World Order, de 13 regerende families en de uiterst geheime diensten die voornamelijk ondergronds samenwerken met de huidige machthebbers. Zij hebben vele technologieën ontwikkeld, waaronder ruimteschepen en andere vaartuigen, terwijl ze tegelijkertijd de implementatie van bepaalde patenten en nieuwe technologieën voor een breed publiek hebben tegengehouden.

De technologie om waterstof en zuurstof uit water te halen en daar voertuigen mee aan te drijven is al decennia lang aanwezig maar is opzettelijk onderdrukt door de oliebedrijven die in handen zijn van de duistere machten. Het doel is mensen tot slaaf te maken. Dit is echter niet het plan voor de mensheid omdat de krachten van het licht nu de overhand hebben.

Er zijn ontwaakte mensen die ook weten wat er achter de schermen gebeurt. De meerderheid van de sterrezaden is echter ofwel onwetend of verkiest de ogen gesloten te houden omdat deze feitelijkheden angstwekkend kunnen zijn en angsten komen het Ascentieproces zeker niet ten goede.

Terwijl de duistere machten de status quo willen blijven hanteren bereiden de krachten van het licht de planeet en de meerderheid van de mensheid voor op Ascentie naar de vijfde dimensie. Planeet A ascendeert naar de vijfde dimensie en planeet B blijft in de derde dimensie waarbij afscheiding en beperking ervaren wordt.

De oude garde weet dat zij in de laatste jaren voor Ascentie de controle zal verliezen op de mensheid en de Aarde. Zij wil zoveel mogelijk slapende mensen meenemen naar planeet B. De krachten van het licht doen hun uiterste best zoveel mogelijk geïncarneerde zielen te ontwaken zodat ze hun eigen keuze kunnen maken gebaseerd op vrije wil en kennis.

De alternatieven zijn: ontwaak en ascendeer naar de Aarde in de vijfde dimensie, verlaat de Aarde en ga naar de hogere rijken waar alle zielen vandaan komen of blijf op een planeet die afbrokkelt en ervaar meer van hetzelfde.

Alle hoog ontwikkelde zielen, waaronder sterrezaden, indigo’s, kristallijnen, regenboogkinderen (oude zielen) en de meeste volwassen zielen, zullen ascenderen. Er zijn zo’n 4-8 procent oude zielen op Aarde en zo’n 25-30 procent volwassen zielen.

De volwassen zielen verkennen de laatste 3.000-4.000 jaar hun innerlijke dimensies in verschillende incarnaties op Aarde. Vaak hebben ze ervoor gekozen om het slachtoffer te zijn van jonge zielen. Dit is onderdeel van de evolutie van de ziel. Dit creëert namelijk de vereiste karma die in de volgende incarnaties wordt uitgewerkt om compassie, liefde en begrip te ontwikkelen na pijnlijke ervaringen.

Ogen zijn de spiegel van de ziel. Gedurende deze cyclus ervaart een volwassen ziel zelden momenten van vervulling of blijheid. Ze gaat door vele stressvolle momenten en laat vele tranen. Om deze reden schijnen haar ogen helder.

De ogen van jonge zielen daarentegen zijn donker en stralen niet. Omdat ogen als gezegd de spiegel zijn van de ziel kunnen jonge zielen niet in de ogen kijken van volwassen en oude zielen omdat ze het bestaan van de ziel moeten herinneren en dit inzicht beangstigt ze. De meeste van deze zielen zijn het product van genetische manipulatie door de duistere machten en kunnen worden herkend aan hun levenloze donkere ogen.

De meeste zielen op Aarde zijn jonge zielen (40-45 procent). De meeste van hen staan op het punt een volwassen ziel te worden. Dit gaat gepaard met totale verwarring en een dramatische verschuiving op het gebied van zienswijzen en sociale gewoonten.

De duistere machten in de vierde dimensie vinden we in de esoterische literatuur terug als demonisch, Luciferiaans en satanisch (Rhyee). In de oudheid wisten de Grieken veel van deze duistere machten en hun invloed op de mensheid. De filosoof Plotinus heeft deze demonische krachten in zijn werk uitvoerig beschreven.

Toen kwam het christendom en werd alle literatuur verdraaid, zelfs tot primitieve en verstoorde ideeën dat ‘de duivel’ en ‘het kwaad’ duidelijk te onderscheiden entiteiten zouden zijn. Deze verstoring is in de Middeleeuwen bewust georkestreerd door de Anunnaki en Reptielen van Orion, toen hun heerschappij op Aarde onbeperkt was.

Het concept van kwaad, zoals de ‘as van het kwaad’ van Bush en het ‘rijk van het kwaad’ (Sovet-Unie) van Reagan, werd steeds gebruikt als een excuus om misdaden tegen de mensheid te begaan. Dit patroon keert steeds weer terug in de menselijke geschiedenis.

De overgang van de ene zielecyclus naar de andere wordt geassocieerd met het loslaten van grote aantallen energetische blokkades in de vier lichamen of velden van de geïncarneerde, te weten het fysieke, emotionele, mentale en causale.

Gedurende deze tijd ondergaan de zeven chakra’s van het lichaam een enorme energetische transformatie waarbij het lichtlichaam geboren wordt. Als eerste gaat de hartchakra open, gevolgd door de overige chakra’s. Met de opening van de sterrenpoort 10.10.10 zijn de bovenste chakra’s bij de meeste sterrezaden geopend en kunnen ze zich verbinden met hun hogere zelf. Enkel geïncarneerde zielen die dit niveau hebben bereikt in het proces richting het lichtlichaam zijn voorbereid op persoonlijke Ascentie voor de massale Ascentie nadat de sterrenpoort 11.11.11 in de late herfst van dit jaar wordt geopend.

Op 21 december 2012 is onze planeet uitgelijnd met de centrale Zon van ons sterrenstelsel en andere planeten van de Galactische Federatie wanneer een enorme golf fotonen de Aarde bereikt. De jaren daarna splitsen planeet A en B zich op waarbij planeet A een vijfdimensionale planeet wordt en B nog meer dichtheid en afscheiding zal ervaren.

Zij die ascenderen met planeet A leven nog 2.000 jaar in de vijfde dimensie. Elk individu kan zich naar eigen inzicht ontwikkelen. Sterfte is niet langer noodzakelijk, de entiteit kan het lichtlichaam op elk gewenst moment dematerialiseren. Op dezelfde wijze kunnen lichtlichamen even snel opnieuw worden gecreëerd. Het contact met andere zielen of geliefden kan op elk moment plaatsvinden.

Materie is meer vloeibaar en creatie vindt plaats op het moment dat het voorstellingsvermogen wordt geactiveerd. Karma bestaat niet langer. Alle relaties zijn gebaseerd op een hartverbinding en hoger bewustzijn. Overvloed is normaal omdat creatie gelijk plaatsvindt. Het leven in de vijfde dimensie, ook wel bekend als Celestria, is als hemel op Aarde.

De keuze lijkt in eerste instantie niet zo moeilijk, maar toch zullen velen er uiteindelijk voor kiezen op planeet B te blijven.

Door Dr. Georgi Stankov

Bron: Stankovuniverseallaw.com

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later