Alle wegen leiden naar Rome en er is geen links of rechts

0
Luister naar dit Artikel

Het vertrouwen van mensen in de economie, politiek en religie bereikt een historisch dieptepunt. Er wordt veel gesproken over waarschijnlijke scenario’s en er is onzekerheid.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Leden van de Galactische Federatie hebben in deze tijd een menselijk lichaam aangenomen om de mensheid in te lichten over deze eindtijden zoals ze ook wel genoemd worden. Er wordt een boodschap van rust en vrede gebracht in de ogenschijnlijk chaotische tijden.

De politiek valt landen eenzijdig aan zogenaamd ten behoeve van vrede en democratie en zonder schaamte wordt beslist dat Syrië kan rekenen op strengere sancties van de EU. De grote holdings en banken kopen massaal land op en onthullingen blijven naar buiten komen over priesters die zich schuldig maken aan pedofilie. Maar velen doen alsof ze het niet horen.

Alle wegen leiden naar Rome

Katholieken willen niet weten dat Goldman Sachs het geld van het Vaticaan beheert, de socialisten willen niet geloven dat Rothschild het communisme heeft uitgevonden door Karl Marx te betalen voor het schrijven van Das Kapital op basis van de Protocollen van Zion. Liberalen willen liever niet zien dat het kapitalisme onvermijdelijk leidt tot een wereldwijde financiële dictatuur. Waarin verschilt het kapitalisme van het communisme of het fascisme?

Een tijd lang is er geen vooruitgang geweest, geen groei; noch economisch, noch politiek-sociaal, noch spiritueel. Gezien dit klimaat van verwarring, angst en onzekerheid kan men werkelijk alles gebruiken om de wereld te bedriegen en te misleiden, denk bijvoorbeeld aan 2012, een gigantische zonnevlam, asteroïden, een buitenaardse invasie, de komst van de antichrist, verschuiving van de polen met een aansluitende armageddon, een natuurramp als gevolg van vervuiling, een grootschalige terroristische aanslag, de voedselcrisis, een nucleaire aanval in het Midden-Oosten of de mysterieuze dood van duizenden dieren.

Twin Towers

En wat te denken van de Twin Towers? De video’s van beveiligingscamera’s werden onmiddelijk door de FBI in beslag genomen. Tot op heden weigert het Amerikaanse ministerie van Justite de beelden vrij te geven.

Bij de Twin Towers of het Pentagon zijn geen stoelen, bagage of lichamen aangetroffen, enkel baksteen en kalksteen. De officiële verklaring luidt dat de vliegtuigen door de intensiteit van de brand zijn verdampt. Vlucht 77 had naar verluid twee Rolls Royce motoren gemaakt van een legering van staal en titanium, elk met een gewicht van ruim zes ton.

Het is wetenschappelijk gezien onmogelijk dat 12 ton staal en titanium verdampt in een vuur van kerosine, zo stellen deskundigen. Journalisten beweren dat lichamen werden geïdentificeerd aan de hand van vingerafdrukken en DNA. Welke soort brand kan staal en titanium verbranden maar laat menselijke resten intact?

Op de plaats van de Twin Towers, die keurig netjes verticaal instortten, werden resten van thermiet gevonden, een mengsel van metaaloxide en aluminiumpoeder dat wordt gebruikt om gebouwen op een gecontroleerde manier in te laten storten.

Ondertussen brengen de mainstream media zoals de BBC, AP, Reuters en AFP tegenstrijdige berichten naar buiten over de vreemde gebeurtenissen die de laatste tijd hebben plaatsgevonden.

De vloten ongeïdentificeerde objecten, onder meer boven New York City, leidden tot positieve reacties en regeringen, de wetenschappelijke gemeenschap, geheime diensten en militairen praten openlijk over de buitenaardse aanwezigheid. Aan de andere kant worden wetenschappers als Stephen Hawking ingezet om het onderwerp weer te ontkrachten.

De zonneactiviteit neemt toe en hoogenergetische deeltjes bereiken de Aarde. Men probeert angst te genereren door te waarschuwen voor een gigantische zonnevlam in 2013 die de communicatie kan lamleggen, zoals we zien in veel rampenfilms.

Asteroïden worden tevoorschijn gehaald die mogelijk dicht langs de Aarde zouden kunnen scheren. Asteroïde 2000 SG344 zou in 2030 in de buurt van de Aarde kunnen komen, zo beweert de NASA. Daarnaast zou asteroïde Apophis de Aarde tussen 2029 en 2036 dicht kunnen passeren. Er is echter nog meer kans om de loterij te winnen dan dat de Aarde wordt geraakt door een asteroïde.

Er wordt gesproken over de opwarming van de Aarde maar alle gegevens blijken gestoeld op pseudo-wetenschappelijke onderzoeken. Al Gore werd door 30.000 wetenschappers, waarvan 9.000 promovendi, uitgedaagd en verantwoordelijk gehouden voor de leugens die hij verspreidt.

Aansluitend berichten over de mysterieuze sterfte van dieren over de gehele wereld, de radicale veranderingen in de Arabische wereld en nu ook Europa en de video’s van spookachtige verschijningen, paranormale activiteiten, humanoïde figuren, mensen met bijzondere krachten en graancirkelformaties.

Het is aan de mensen zelf om de puzzelstukken in elkaar te passen. De sterfte onder dieren is na uitgebreid onderzoek gerelateerd aan de uitstoot van gigantische wolken methaangas als gevolg van de aardeveranderingen en de verschuiving van het magnetische noorden. De dualiteit lost langzaam op en dit wordt eerst zichtbaar waar de linker en rechter hersenhelft gescheiden zijn. Omdat de mens de Aarde is begint de ontwaking op het middelpunt van de Aarde, tussen het westelijk en oostelijk halfrond.

De trilling wordt door de hoogenergetische deeltjes uit het galactische centrum, de Zon en de vele andere sterren, planeten en beschavingen die ons bijstaan verhoogd waardoor buitenzintuiglijke waarnemingen normaal worden. Sluimerende krachten in ons lichaam die ons geboorterecht zijn worden langzaam weer opgeëist. Er wordt weer gewerkt met energie zoals vroeger. Leylijnen worden weer belangrijk, men leert begrijpen hoe piramiden werken als poorten naar de kosmos en hoe graancirkels energie kunnen versterken in een bepaald gebied en codes zijn voor het DNA.

Wat doen wij?

We bevinden ons aan de vooravond van een massale verschuiving van het universele denken. De mensheid is nog enigszins hulpeloos, verdoofd, verzwolgen door drugs en entertainment. Beschadigd door vaccins en voedsel met additieven maar de verantwoordelijken doen niets. Liefdadigheid begint thuis, wordt ook wel gezegd.

Er is geen links of rechts. Politieke partijen hebben verschillende ideologieën maar ze zijn alleen bezig met geld, macht en persoonlijk gewin. Begin met het verspreiden van de waarheid. Wees niet ongerust, de oplossingen zijn vaak eenvoudiger dan ze lijken.

Bron: Bolsonweb.com.ar

Verwante artikelen:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later