maandag, september 25

Aartsengel Michael – Zie Hoe het Lam zich Naast de Leeuw Plaatst, en dat JIJ deze Twee Krachten Bezit – 30 Augustus 2015 / Rita Pulmans

0
Luister naar dit Artikel

Geliefde Aartsengel Michael,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ik zou graag van je vernemen hoe we uit ons slachtofferschap kunnen stappen. Wilt U ons hier iets over brengen. Daar we onbewust, en soms ook wel bewust denk ik, regelmatig in dit rolletje stappen.

Rolletje mag ik zo niet zeggen, daar het toch een vervelend iets is, moeilijk soms om jezelf hierin “om te switchen”. Mijn vraag hier is: hoe kunnen we dan ook o.a. dit gevoel daar mee samengaand, van ons afgooien? Of is dit niet zo simpel te stellen?

Ikzelf als voorbeeld, vind het moeilijk om “alleen” te zijn. Om in het alleen zijn, van iets te kunnen genieten, etc. Daar ik dan steeds het gevoel heb dat ik iets of iemand mis. Ik weet wel waar dit vandaan komt, denk ik, maar niet hoe ik van het vervelende gevoel af kan komen. Het overweldigd mij eigenlijk telkens weer, en dit wil ik niet meer.

Ik ben bewust dat het gevoel (diep verdrietig) wat ik dan telkens ervaar, mij uit mijn kracht trekt en mij zo laat belanden in het “och arme ik”. Ik stel dit als voorbeeld. We kunnen soms het slachtofferschap aannemen zonder dat we er degelijk van bewust zijn.

Wilt U ons geliefde Michael hier wat meer over vertellen, waar komt het vandaan? Waarom doen we het onbewust, en hoe geraken er weer vanaf ? Of hoe kunnen we er mee om leren gaan misschien?

Ik dank u geliefde Lord.

****

Geliefden, Lieverds, geliefde GodsHarten,

Inderdaad er zijn velen onder jullie nog aan het “slachtofferen”. Het slachtoffer “spelen” is voor sommigen onder jullie een soort van verslaving.

R: Een verslaving Michael?

Jawel geliefden, het geeft aan jullie ego het gevoel van overmacht. Het geeft jullie ego gevoel van kracht. Het geeft jullie egolichaam voeding. Dit begrijpen jullie niet altijd, daar jullie geliefden er soms geen weet van hebben, en/of er niet bij stilstaan. Het ego voedt zich terdege op deze wijze, om zich te kunnen handhaven.

Het ego is afhankelijk van zaken die jullie Hoger Zijn trachten te ontkrachten, jullie  kracht wegnemen als een uitzuig-parasiet. Neem Mij, Aartsengel Michael, deze woorden niet kwalijk, maar hier komt het wel op neer.

Geliefden, zie en voel hoe dikwijls jullie in deze openstaande val trappen. Jullie mogen meer en meer en dus voor altijd bewust hiervan worden, dat het ego jullie ondermijnt. Jullie krachten uitput, om er zelf sterker van te worden.

Geliefden de vraag hierin is: “Hoe weet ik wanneer ik met het ego te kampen heb? Hoe voel ik het, en hoe moet ik hier mee omgaan?” Laten we beginnen bij het begin.

Jullie zijn als mensen allemaal, zonder een uitzondering, onderhevig aan het ego. Dit stamt uit een ver verleden, doch hier wens ik, Aartsengel Michael, nu niet verder op in te gaan.

Ieder mensenkind is met het ego belast, doch jullie geliefden kunnen dit in de hand houden. Onder controle plaatsen zeg maar. Jullie kunnen hierin jezelf richten. Jullie kunnen dit overwinnen door dit niet meer toe te laten.

Wees bewust in eerst instantie dat het ego met je gedachten kan spelen. Hierna gaat het jou via je gevoelens manipuleren, en vervolgens jou de richting uitduwen van je slachtofferschap.

De gedachte = het zaad, en het gevoel = de emotie, zij geven het vorm en brengen het ego tot “leven”. Doch geliefden dit is niet het leven wat God voor/met jullie bedoeld heeft. Dit is niet het eeuwige heerlijke leven in Vader/Moeder God. Wees dus waakzaam daar het ego vele vormen kent.

Heb je het gevoel van uitputting, of ben je erg verdrietig (zelfs om een pietluttige reden), heb je moeite om in de ogen van mensen te kijken, laat staan in je eigen ogen, dit zijn allemaal tekenen dat jij je laat manipuleren door je ego, geliefde Harten.

Je zal je afvragen, is ego dan zoiets “slecht”? Lieverds, ja en neen. Doch wij de goddelijke Wereld, spreken hier niet over goed of slecht. Wat wij wensen te zeggen hier is, ja, als het ego jou hierin niet dient, als jij je telkens naar “beneden laat trekken”, naar een lagere trilling dan waar jij normaal zou wensen te vertoeven. Neen, als het ego je naar jezelf brengt, want dit is wat het ego ook doet.

Het dubbeltje heeft twee kanten. Er zijn twee kanten aan deze medaille. Deze zijn terug te leiden naar de dualiteit. De dualiteit is terug te leiden naar de/een era in zeer lang vervlogen tijden.

Nu geliefden is het een tijd van heelwording. Heel-Zijn op allerlei gebied, op alle gebied.

Jouw mannelijke en jouw vrouwelijke zijde, breng ze in evenwicht. Jouw denken en jouw hart, breng ze in evenwicht. Je lichaam en je Geest, breng ze in evenwicht. Je ego en je Hogere Zijn, breng ze naar en in elkaar. Laat het ego zich oplossen in jouw Licht. Laat het in je Licht stappen als het ware. Laat het in jouw Liefde indalen. Dit is de sleutel van Al Wat Is.

Liefde is de sleutel van Al WAT IS.

Liefde voor Al Wat Is, alsook voor het ego. Hoe kan dit nu zul jij je afvragen. Dit kan. Dit doe je, dit kan jij door aanvaarding van een/de situatie. Door begrip en ontleding van waar het schoentje nu precies wringt. Leer te zien, leer te ontdekken, leer te ontleden, leer te begrijpen. Wees bewust. En grijp iedere kans aan die het ego je biedt om (jou) te transformeren. In jouw geval lieverd, naar het voorbeeld dat je geeft;

Tracht je meer en meer onafhankelijk te maken in/van gevoelens van derden.( van anderen.)

Leer je gedachten vervolgens te vergoddelijken door er niet in mee te gaan.

(R: Aartsengel Michael verduidelijkt hier even dat mededogen of meegaan bij/in sommige situaties een andere betekenis heeft dan medelijden.)

Ga niet mee in het gevoel van arme ik. Want lieverds dit zijn jullie niet. Door te denken en te voelen op deze manier, doen jullie afbreuk aan de Liefde van de AllerHoogste. Jullie doen afbreuk aan je Hogere Zelf. Jullie doen afbreuk, ontluistering, aan jezelf door hierin mee gaan, in deze strubbeling en in het wantrouwen -of in wat dan ook- in dat wat het ego jou presenteert.

Voel hoe de zware gevoelens hiermee gepaard gaande, jullie werkelijk in de valkuil trekken. Zeg nu tegen jezelf:

-Ik wens niet langer slaaf te zijn van mijn ego.

-Ik wens niet langer het ego te dienen, -daar dit een valse god is die jullie dienen lieverds.

-Zeg tegen jezelf: ik wens dit niet langer. Ik wens mijn kracht terug. Ik eis NU mijn kracht terug.

Stap nu in je goddelijke Kracht, lieve Harten!

En zie hoe het lam zich naast de leeuw plaatst, en dat JIJ deze twee krachten bezit. Zie hoe het lam evenredig is aan de leeuw en de leeuw evenredig aan het lam. De zachtheid van het Lam in jou en de sterkte en de kracht van de leeuw in jou zullen zich in elkaar laten vloeien.

Jij zult weten en voelen hoe en wanneer jij de zaken kunt/zult oplossen die met het ego te maken hebben. Zij domineren jou niet langer, maar jij gaat hand in hand met een getemd ego en een zachte doch krachtige IK.

Wees gezegend geliefden.

Wij de goddelijk wereld hebben jullie ontzettend lief.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

*****

R: Tijdens het ontvangen van de boodschap voelde ik de krachtige zuiverende energie van het onweer en het was ook nog eens volle maan.

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.

De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: [email protected]

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Vertaald door:  Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/aartsengel-michael-zie-hoe-het-lam-zich.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later