Aartsengel Michael – “Ik BEN Licht!” – 27 juli 2015 / Rita Pulmans

0
Luister naar dit Artikel

Geliefde Aartsengel Michael,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ik lees zojuist een verhaal over “Het valse licht of neplicht”. Wilt U mij geliefde Michael het verschil uitleggen tussen het oneindige Licht en het nep-licht.

De vraag komt in mij op: zijn wij gevangen in onze eigen wereld van illusie, of zal ik zeggen in de reïncarnatie cyclus dit door de duisteren gecreëerd? Ik lees steeds meer over Annunaki, over de Archonten etc. wilt u ons hier wat meer over vertellen? Wat kunnen en moeten wij zelf doen, ondernemen om uit deze cirkel van duisternis te ontsnappen? Hoe kunnen wij bijdragen aan onze bevrijding?

Wilt U geliefde Aartsengel hier duidelijkheid over scheppen.

Ook evt. graag wat uitleg over de codes dewelke we kunnen plaatsen op\in de periode van de blauwe maan op 31 juli. We hebben Uw hulp meer dan nodig, dit om inzicht, en handelen vanuit een nieuw bewustzijn.

Moge alle wezens op Aarde en ver daarbuiten opgenomen worden in het Hoogste Oneindige Licht. Mag er eindelijk een einde komen aan lijden en overheersing. 

Ik dank U geliefde Aartsengel Michael.

***

Geliefde zonnewezens, wezens van Licht en Liefde, Dit zijn jullie allemaal!

Geliefden, ja ik Aartsengel Michael beaam dit volmondig.

Het is tijd! Het is NU de Hoogste Tijd om, geliefden, tot samenwerking te komen. Laat alles wat jullie aura’ s en zelfs jullie lichamen infecteren zoals de Archonten zoals jullie Ze noemen, verdwijnen.

Rita: Verdwijnen geliefde Michael ?

Ja geliefden verdwijnen, als sneeuw voor de Zon. En hoe verdwijnt sneeuw voor de Zon geliefden? Door warmte en straling van dit grote en Machtige Wezen. Alsook is de Maan dit. Jullie geliefde zuster Maan, zal terug in eer hersteld worden. De samenwerking van Zon en Maan zal jullie nieuwe wereld mee helpen scheppen.

Moeder Aarde is de tegenpool steeds geweest, om de destructieve energieën, ontstaan door tegenwerking aan het Licht, te harmoniseren. Jullie geliefde Moeder Aarde bewees jullie grote diensten geliefden! Het is nu Hoog tijd om Haar deze diensten van jullie uit te bewerkstelligen.

Bevrijd Haar van jullie angsten. Bevrijd Haar van jullie doemdenken, bevrijd Hhaar van jullie wellust, en ga zo maar door….

Wat ik Aartsengel Michael hier tracht te zeggen geliefden is, al wat jullie aan negativiteit ooit hebben geuit, dat dit alles in haar aura gevangen zit. Nu geliefden mogen, neen, moeten jullie in bewustwording hiermee aan de slag.

Niet enkel jullie aura s zijn bevuild, maar ook de aura van Moeder Aarde. Dit door jullie negatieve gedachten en ladingen die jullie steeds de ether in vuren. Geliefden onderschat dit gegeven niet.

Wat ik Aartsengel Michael jullie wens aan te raden is, te rade te gaan bij uzelf. Diep naar binnen te duiken naar jullie inner-Zijn. Naar jullie innerlijke Wezen, je Godskern, daar moeten jullie naartoe! Dagelijks, elke minuut elke seconde van de dag. Elke micro seconde in de tijd.

Het is nu geliefden, dat jullie de ommekeer kunnen maken en zullen maken. Dit met onze hulp. Dit met de hulp van duizenden en duizenden Lichtwerkers en Licht wezens die jullie Aaarde bevolken. Lichtwezens ook vanuit de Hogere regionen van Licht.

Het Oneindige Licht is niets meer en niets minder dan het Goddelijke principe, GodZelf.

Jullie geliefden zijn afgedaald, afgedwaald in de duisternis. Doch treur niet, ween niet, het valse Licht zal ontmanteld worden. Hier zijn wij, de goddelijke Wereld, volop mee bezig! Er is enkel het Hoogste Oneindige Licht wat blijvende is. En geen enkele schaduw zal overeind blijven in dit Licht, in het Licht. Geen enkele valse weerschijn zal overleven.

Rita: Geliefde Michael, is het zo dat wij hier op Aarde als het ware gevangen zitten tussen reïncarnatie, en zodoende de oneindigheid in de volheid van God niet kunnen bereiken?

Geliefde harten,

Het is een “zware materie” waar velen onder jullie het nog moeilijk mee hebben, laat staan, het niet eens weten dat dit bestaat. Daarom wens ik Aartsengel Michael hier niet over uit te weiden. Daar wij de goddelijke Wereld steeds uitgaan van Liefde, niet vanuit angst geliefden. En angst is er meer dan teveel op Aarde.

Vandaar dat Ik Aartsengel Michael jullie zeg: Hoor goed geliefden, neem dit in u op: “Geen enkele steen zal overeind blijven dewelke niet gebouwd is op vertrouwen.”

Daarmee bedoel ik Aartsengel Michael te belichten dat al, maar ook al “het kwade”, hetzij Archonten, of wat dan ook, hun letterlijke biezen zullen moeten nemen. Daar er niets maar dan ook niets nog gedoogd wordt op de Nieuwe Aarde dewelke niet van Het Hoogste Oneindige Licht is.

Jullie zullen in jullie ontwakingsperiode, steeds meer en meer van het oneindige Licht interfereren, en daar is geen enkel kruid tegen op gewassen. Dit is jullie heil en zegen, daar hebben de vele Lichtwerkers reeds eonen om gestreden, en deze strijd zal weldra ten einde zijn.

Het is nu geliefden dat alles wát niet past op jullie transformerende Aarde dit in jullie transformerend melkwegstelsel, weg zal gekatapulteerd worden als onbenullige spinsels.

Wat er verder dient te gebeuren…laat dit aan ons over alsjeblieft. Ga nu vooral in je positieve drive en kunde. Neem je Hoogste Machtspositie weer in! Dit is jullie recht geliefden! Dit is jullie eigenste vorm van Zijn. Dit zijn jullie in je heelheid en schoonheid.

Wees trots op jullie reeds bereikte vernieuwing, niets zal het nog tegenhouden.

Wees gezegend, God is met u allen.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

****

Geliefde Michael,

Kunt u ons wat over de codes vertellen, dewelke we nodig zouden hebben tijdens Blauwe Maan, zoals ik las? Of is dit niet van toepassing?

Geliefden,

Jullie “code van heling”, tegen alles wat niet van het Hoogste Licht is, -hoor goed geliefden-, alle negatieve ervaringen, ervaring, invloeden, krachten, van buiten jullie of in jullie zal hiermee getransformeerd zijn.

Deze woorden gebruik je dagelijks en laat deze infiltreren in jullie werelden:

Ik BEN Licht

Ik BEN Licht

Ik BEN Licht

Laat het Hoogste Oneindige Licht doorheen je Hogere Hartchakra naar buiten stromen.

Ik Aartsengel Michael geef het bevel tot opheffing van degenereer-codes die zich tegen het Licht keren.

Ik Aartsengel Michael geef de opdracht om hetgeen, om jullie -welke duistere oorsprong jullie ook hebben-, om je naar het Oneindige Hoogste Licht te keren, of dit melkwegstelsel te verlaten. NU.

Ik Aartsengel Michael beveel algehele zuivering van Moeder Aarde, dit in haar aura, zowel als algehele zuivering in jullie aura’s.

Alles wat niet van het Licht is keert u Nu naar het Oneindige Licht. Of verdwijn.

Alles wat jullie Aarde belast met negatieve codes of spinsels, van welke oorsprong dan ook, verwijder u!

Ik Aartsengel Michael beveel u aan, geliefde mens, om Licht en Liefde op Aarde te evenaren.

Ik Aartsengel Michael heb de coördinatie, “co-ordinance” om het bevel uit te delen tot algehele herstel en zuivering van de algehele Aarde en de matrix.

Amen

Geen enkele Macht zal overeind blijven dewelke niet IS vanuit de Liefde.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.

De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: [email protected]

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Vertaald door
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/07/aartsengel-michael-ik-ben-licht-27-juli.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later