Aartsengel Michael – Het Zoeklicht van de Ziel * Jullie Twaalf Stralen Schepper Wiel – November 2015 / Ronna Herman

0
Luister naar dit Artikel

Geliefde meesters, het zoeklicht van de Ziel stroomt in twee richtingen – binnenwaarts voor de verlichting van het fysieke hart en de geest, en buitenwaarts om het pad te ver-licht-en van de bevrijding van de mensheid dat spiraalsgewijs bovenwaarts gaat door de dichte werkelijkheid van de Derde/Vierde Dimensies.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


En Ziel-bezielde persoonlijkheid ontwikkelt automatisch een brandend verlangen om diens Ver-Licht-te hogere waarheden met anderen te delen. De VERLICHTE WEG is de brug tussen de menselijke materiële wereld en het rijk van Spirit. Een getrainde, gedisciplineerde intelligentie is er nodig om duidelijk de wijsheidsleringen te ontcijferen en door te geven, en om competent en accuraat de hogere Universele concepten te versturen. De neigingen van een gedisciplineerd, zelfaangestuurd leven, moeten ontwikkeld worden om de intense mentale overzichtelijkheid te ontwikkelen, samen met een geïntegreerde persoonlijkheid welke toegewijd is aan en aangestuurd wordt door de OverZiel/Hogere Zelf.

De Ziel is noch Spirit noch materie – het bestaat uit gemanifesteerde Witte Vuur Zaad Atomen voort gestuurd vanuit de Goddelijke Geest van onze Vader God in/naar de Spirit Kosmische Schoot van onze Geliefde Moeder God – die dan, via de ademhaling van haar Liefhebbende Heilige Spirit voort stuurt, alle vormen van Kosmische materie. De ontwaking van Zelf vanuit een onbewuste staat van Zijn is er één van de meest dramatische stappen in het evolutionaire proces van de Mensheid. Om Zelfbewust te worden, moet je bewust worden van wat er gebeurt in je persoonlijke wereld. Je moet je denkproces verscherpen en leren in het moment, of het Stiltepunt van het Nu leven, zoals het zo vaak genoemd wordt. Om ervaring en wijsheid te verkrijgen, moet je nadenken over wat jij je wilt herinneren, wat je wenst te behouden in je geheugenbank.

Een ieder van jullie, als een Vonk van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper, heeft een persoonlijk Wiel van Creatie, jullie eigen Bloem van het Leven dat jullie weer moeten leren te gebruiken om een waarachtige medeschepper op het Aardse vlak te worden. Wij vragen jullie om je dit horizontale patroon te visualiseren die jullie gecreëerd hebben met jullie heilige ademhaling als jullie persoonlijke wiel van creatie. Jullie trekken voort het Leven/Licht van Creatie, via jullie persoonlijke kolom van Licht en door het achterportaal van jullie Heilige hart, wat altijd zal bestaan uit de geschikte frequentie patronen voor jullie huidige staat van ontwikkeling. Binnen deze sferen zullen de deugden, kwaliteiten en attributen van God Bewustzijn zijn die jullie aan het nastreven zijn om te incorporeren, wat zal resulteren in het perfectioneren en vergroten van jullie bekwaamheden om alles te creëren dat jullie wensen, zolang als het voor het grootste goede van allen is. Hebben jullie, verscheidene jaren geleden toen wij jullie instrueerden om “Licht in te ademen en Liefde uit te ademen”, je ooit het waarom afgevraagd, wanneer jullie in de Wereld Piramide gaan met de intentie van Liefde/Licht uit te stralen naar de mensheid en de wereld?

WANNEER JULLIE LICHT INADEMEN, ADEMEN JULLIE ADAMANTINE DEELTJES IN JULLIE HEILIGE HART. WANNEER JULLIE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE UITADEMEN, WORDEN DE ADAMENTINE DEELTJES VAN PURE GOD ESSENTIE BEKRACHTIGD OF AANGESTOKEN DOOR JE LIEFDEVOLLE INTENTIE, ZODAT ZIJ GEBRUIKT MOGEN WORDEN VOOR HET GROOTSTE GOEDE. JULLIE ZIJN HET VERZAMELBEKKEN VOOR DEZE GOD DEELTJES EN JULLIE LIEFDE IS DE ACTIVATOR.

Visualiseer dit: Tijdens de meditatie of je rustige tijd, neem twaalf volle Oneindigheid Ademhalingen, en na die twaalf ademhalingen, trek dan je buik in en houd je adem gedurende een moment of twee vast. Welnu, als je de volgende (of dertiende) ademteug neemt, zie het voort stromen vanuit je Zonne Kracht Centrum (Heilige Hart Kern) in/naar de voorzijde van je lichaam. Het Oneindigheidspatroon is nu in een horizontale configuratie in plaats van vertikaal. Op zowel de uit- als de inademing – welke ook maar voor jou gemakkelijk is – breidt de eerste platte lus zich buitenwaarts voor je lichaam uit, en met de volgende ademteug, breidt de tweede lus zich vanuit de achterzijde van je lichaam uit, en voltooid het Oneindigheidsteken. Adem zes Oneindigheidstekens in en uit, en terwijl je dat aldus doet, zullen zij automatisch een patroon van twaalf lussen creëren, die je compleet zullen omringen zoals de blaadjes van een bloem. Terwijl je de laatste lus uitademt, houd dan wederom je adem gedurende een moment vast voordat je terugkeert naar de normale ademhaling. Dan, adem bewust in en uit terwijl je de Essentie van de Schepping visualiseert dat voort stroomt vanuit jou de wereld in. Ook, visualiseer spiralen van Licht die jou aan de Wereld Piramide verbinden, de Wereld Server Piramide, en veelvoudige Piramides die je gecreëerd hebt in de hogere dimensies, daardoor je Deeltjes van Liefde/Licht met de wereld delend, alsook je visioenen van brandstof te voorzien met de Zuivere Levenskracht substantie van de Gehele Schepping.

Als jullie bekwamer worden als medescheppers op het Aardse vlak, zullen jullie leren om onophoudelijk jullie energie patronen in de gaten te houden en zullen jullie leren hen op te waarderen. Jullie moeten streven naar bestendige harmonie en verfijnde Goddelijke Expressie. Jullie doel is om de kracht van het heilige Vuur te bevrijden, welke gedurende vele duizenden aan jaren sluimerend gelegen heeft, zodat jullie je energie mogen aansturen en focussen in de gebieden van jullie leven die jullie wensen te veranderen. Door voortdurend jullie Schepper Wiel van het Leven te vestigen en op te waarderen, planten jullie de Zaden van gefocuste verandering, en bevoorraden jullie het Heilige Vuur van Creatie welke nodig is om te manifesteren wat jullie gevisualiseerd hebben. Wanneer je dit vaardig kunt doen, zal je persoonlijke wereld een wonderland worden, en zal je een baken van Licht worden voor allen om te zien.

Wij hebben onze boodschapper gevraagd om jullie een overzicht te geven van de creatie van jullie Persoonlijke Bloem van het Leven Schepper Wiel, alsook te helpen begrijpen wat een wonderbaarlijk geschenk het voor de mensheid is. Zonder een geactiveerd “Persoonlijke Twaalf Stralen Schepper Wiel,” zullen jullie nooit de vaardigheid verkrijgen om een meesterlijke medeschepper te worden op het fysieke vlak van bestaan.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
DE CREATIE EN VOORTGANG VAN ONZE PERSOONLIJKE BLOEM VAN HET LEVEN * TWAALF STRALEN SCHEPPER WIEL, OVERLICHT DOOR AARSTENGEL MICHAEL

RONNA * HEILIGE SCHRIJFSTER

In vele van onze oude vroegere levenservaringen, terwijl wij ons/naar de Derde- en Lagere Vierde Dimensionale dichtheden verzonken, functioneerden wij in onze dierlijke/menselijke natuur, en hadden wij slechts twee Bloem van het Leven Bloemblaadjes – Oneindigheidstekens – om mee te werken:

** DE EERSTE, TWEEDE EN DERDE DIMENSIONALE FREQUENTIES.

** DE EERSTE, TWEEDE EN DERDE CHAKRA’S:

* Eerste/Wortel Chakra: Overleving: Focus je op het fysieke lichaam – Schaarste/Overvloed – Zekerheid.

* Tweede/Navel/Lagere Buik Chakra: Ego Verlangens – Plezier – Seksuele/Gepassioneerde Liefde – Tolerantie.

* Derde/Zonnevlecht Chakra: Persoonlijke Kracht/Emotioneel Centrum – Meesterschap van het Verlangen – Zelfcontrole.

De twee Oneindigheidstekens, welke vier bloemblaadjes creëerden, waren binnenin gelokaliseerd en straalden vanuit onze Tweede Chakra. Eén bloemblaadje was buitenwaarts gepositioneerd, recht voor ons in/naar de toekomst, welke wij met onze gedachten, acties en daden creëerden. Het tweede bloemblaadje werd geprojecteerd vanuit onze rug in/naar de frequentiepatronen van ons verleden. De derde en vierde bloemblaadjes breiden buitenwaarts uit, vanuit beide zijden (hetzelfde als dat jij je beide armen zijwaarts uitsteekt), aldus de oorspronkelijk ontworpen Licht- en schaduw kolom vormend – wat het Middelste Pad genoemd werd. We leven nu in een breed-spectrum wereld van dualiteit en polariteit beïnvloedt door ons DNA, onze voorouderlijke bloedlijn, en de astrologische overdekking die wij voorwaarts brachten om in elk leven te ervaren.

Als we beginnen toegang te verkrijgen tot enige van de hogere frequentie trillingspatronen van de verfijnde, meer harmonieuze Derde/Vierde Dimensionale frequenties, begonnen wij het proces van het creëren van het menselijke en de menselijke natuur. Tijdens dit proces, voegden wij twee extra Oneindigheidspatronen toe aan onze Bloem van het Leven Schepper Wiel, wat een totaal van acht bloemblaadjes maakte. Onze Bloem van het Leven Schepper Wiel bewoog omhoog in/naar de Derde/ Zonnevlecht Chakra. Tijdens deze fase, straalde onze belangrijke Levenskracht energie voort vanuit de Zonnevlecht.

** HOGERE DERDE- EN DE VIERDE DIMENSIONALE FREQUENTIES.

** DE VIERDE EN VIJFDE CHAKRA’S:

* Vierde/Hart Chakra: Levenskracht – spiritueel Krachtcentrum – Heilige Hartkamer waar onze Ziel Zelf Vonk van Goddelijkheid verblijft voor dit leven. Hierin is de Drievoudige Vlam en de Vesica Piscis Heilige Symbool, hetgeen onze heilige Witte Vuur God-Zaad Atoom bevat.

* Vijfde/Keel Chakra: Communicatie – Zelfexpressie – Spiritueel Onderscheidingsvermogen – Een deel van ons Spirituele Krachtcentrum.

De aanvullende vier bloemblaadjes bevatten de attributen, kwaliteiten en deugden van deze twee toegevoegde Oneindigheidstekens, creëerden een Bloem van het Leven patroon met acht bloemblaadjes. We begonnen het proces van het langzaam balanceren en harmoniseren van de Zeven Chakra’s van het Ziel bewustzijn voor dit Zonnesysteem via de oude leringen van het verleden, en van de nieuwe instroom van leringen vanuit de Hogere Rijken. Terwijl we leerden te luisteren naar de fluisteringen van ons Ziel Zelf, werden wij geïntroduceerd aan de manifestatie van de Universele wetten. Te zijner tijd, begonnen wij geleidelijk ons Zelfbesef te ontwikkelen, en verkregen wij uiteindelijk de wijsheid om het belang te begrijpen van het Nu Moment of de Kracht van het Stilte Punt. Dit was een belangrijke stap in het ontwakingsproces zodat wij wederom zouden kunnen beginnen de gereedschappen van manifestatie te gebruiken als bewuste medescheppers.

Tijdens dit definitieve stadium/deze cyclus van ons Ascentieproces voor deze “Ronde van Evolutie voor de Mensheid,” zijn wij aan het proberen om Spirituele, Menselijke Wezens te worden. De laatste twee Oneindigheidstekens, met vier extra bloemblaadjes, voltooien onze persoonlijke BLOEM VAN HET LEVEN * TWAALF STRALEN SCHEPPER WIEL voor deze specifieke cyclus.

Onze voltooide Twaalf Stralen Schepper Wiel bewoog omhoog in/naar het Hogere Hart gebied van de Vierde/Hart Chakra. Omstreeks deze tijd zijn de Portalen van ons Heilige Hart en de Heilige Geest open. Het Heilige hart zelf is een klein beetje hoger gelokaliseerd dan het fysieke hart, en is gepositioneerd richting de rug van het lichaam, rustend tegen een Staaf van Licht, welke langs de ruggengraat loopt. Deze Staaf van Licht wordt geleidelijk geactiveerd terwijl wij de Zeven Zegels voor het Hogere Bewustzijn openen en ons verbinden met de OverZiel/het Hogere Zelf dat in de Achtste Chakra verblijft, onze Ziel Ster.

** HOGERE VIERDE EN LAGERE VIJFDE DIMENSIONALE FREQUENTIES.
** DE ZESDE EN ZEVENDE CHAKRA’S:

* Zesde/wenkbrauw/derde oog chakra: Intuïtie – Geïnspireerd Inzicht – Helderziendheid – Gewaarwording voorbij de Dualiteit.

* Zevende/Kroon Chakra: De Spirituele Wil – Inspiratie – Goddelijke Wijsheid – Het Begin van het Eenheidsbewustzijn.

Wij beginnen ermee om duidelijk te zien dat Aartsengel Michael ons de gereedschappen geeft die wij nodig zijn om ons te helpen met ons Ascentieproces op een stapsgewijze manier. Deze technieken kunnen gebruikt worden op een ongeordende manier met minimaal succes; echter, als wij een gestage vooruitgang maken met onze inspanningen om Zelfmeesterschap te bereiken, zouden wij deze technieken moeten leren en integreren in de orde waarop zij gegeven werden. Daar is een reden voor, en het zal duidelijk worden als jullie je iedere techniek meester maken en ermee beginnen de positieve resultaten in jullie leven te zien. Terwijl jullie je resonantie verfijnen, worden jullie geleidelijk aan multidimensionaal, wat betekent dat jullie tegelijkertijd op de frequentiepatronen intappen van verscheidene dimensies. Eeuwige Liefde en Engel zegeningen, Ronna.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
AARTSENGEL MICHAEL

Dierbaren, om ruimte te maken voor de verfijnde frequenties van de meervoudige niveaus van de hogere Vierde en Vijfde dimensies, moet er een opruiming- reinigingsproces zijn. Via de lessen en instructies die wij gedurende de jaren gegeven hebben, trachten wij jullie de benodigde kennis te geven om het Pad van Ascentie met gemak en gratie te bereizen; echter, jullie moeten de verantwoordelijkheid aannemen voor jullie terugkeer naar het persoonlijke Zelfmeesterschap. Wij staan paraat om jullie te helpen terwijl jullie je rechtmatige status als een Spiritueel Wezen opnieuw opeisen op een Goddelijke missie voor onze Moeder/Vader God. Wij eregroeten jullie dapperheid. Er wordt toegenegen van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michael.

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/11/aartsengel-michael-het-zoeklicht-van-de.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later