Aartsengel Michael – Evolutie van de Lichamelijke Vorm en Ascentie in Bewustzijn – Oktober 2015 / Ronna Herman

0
Luister naar dit Artikel

Geliefde meesters, het collectieve bewustzijn van de mensheid streeft ernaar om de extreme dualiteit te her/erkennen welke de Aarde doordringt. Elk en ieder persoon is, op het één of andere niveau, de strijd aan het vechten om een groter Zelfbesef tot stand te brengen, wat het omhelzen moet omvatten van zowel de Licht- als de Schaduwzijde van Zelf, terwijl getracht wordt om terug te keren naar een geaccepteerd bereik van de dualiteit en polariteit. Een ieder van jullie moet jullie schaduwzijde her/erkennen, jullie symbolische demonen binnenin, zodat zij, ook, het Licht van de transformatie mogen omhelzen. Het menselijk lijden is het resultaat van onbuigzaam denken, een gevoel van superioriteit en oordeel over anderen, hetgeen naar afscheiding leidt in plaats van naar eenheid en tolerantie voor tegengestelde gezichtspunten. Kunnen jullie de stelling accepteren dat jullie negatieve gedachtevormen ook naar bevrijding zoeken? Zij komen omhoog naar de oppervlakte van jullie bewustzijn, verlichting en waarheid zoekend, net zoals jullie dat doen. Jullie moeten verantwoordelijkheid nemen voor wat jullie creëren, van moment naar moment. Negatieve gedachten en handelingen resulteren in vervormde creaties en chaos.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het is belangrijk voor jullie om te begrijpen dat jullie fysieke voertuig gecodeerd werd voor de terugkeer naar de hogere vibrationale, meer ijle rijken van Licht vanaf de aanvang van jullie ervaringen van de Aardse belichaming. Ook, terwijl de mensheid zich ontwikkelt, in wijsheid groeit en zich meer bewust wordt van de wetenschap en de ingewikkeldheid van Ascentie, zijn er heel veel aanpassingen geweest aangaande het proces gedurende de laatste verscheidene honderd jaren. Sommige eerste Ascentie procedures werden afgedankt en andere, meer geavanceerde benodigdheden, werden toegevoegd.

In het verleden, was Ascentie slechts voor weinig geselecteerden mogelijk. Alleen diegenen die naar de Aarde kwamen om voorbeelden en wegwijzers te zijn, en die spiritueel gevorderd waren, werden toegestaan in de innerlijke heiligdommen van de mysteriescholen. De geheime geloofsleer werd alleen aan diegenen gegeven die beschouwd werden de sterksten en de meest toegewijde discipelen te zijn. De lessen, testen en uitdagingen waren veeleisend, en velen bezweken tijdens het proces of bereikten niet hun doel gedurende vele levensspannen. Dat is nu veranderd, want de tijd loopt af voor de ascentie van de Aarde en de mensheid in/naar het volgende niveau van besef/bewustzijn, en vele Goddelijke dispensaties en veel assistentie werd aangeboden aan diegenen die ernaar streven om te voldoen aan de uitdagingen en tests van Ascentie.

Wij hebben uitgelegd dat iedere Ziel, voorafgaand aan het incarneren in een fysiek voertuig, een toekenning gegeven is van Adamantine Deeltjes van het Leven voor persoonlijk gebruik gedurende hun leven. Als een persoon diens toekenning gebruikt is met liefdevolle intentie voor het grootste goede, dan zal het stromen van het Volle-Spectrum Licht gedurende zijn/haar leven doorgaan. Echter, wanneer een persoon liefdeloos wordt, negatief en verbitterd, is de toegang tot het heilige Hart en de God Deeltjes van het Leven niet langer meer beschikbaar. Daarna, kan hij/zij alleen toegang verkrijgen tot het Half-Spectrum Licht, of de Oer Levenskracht substantie, wat opnieuw gekwalificeerd en gebruikt kan worden in ofwel een positieve of negatieve manier. Denk eraan, Adamantine Deeltjes van Schepper Licht kunnen alleen geactiveerd en gebruikt worden met liefdevolle intentie voor het hoogste goede.

Het hartcentrum van een jong kind is wijd open en de God Deeltjes stromen vrijelijk, onbelemmerd. Echter, hoelang het hartcentrum van het kind open blijft is afhankelijk van de Liefde en verzorging die zij ontvangen van hun ouders en diegenen om hen heen. Heel veel dierbare Zielen hebben een etherisch schild van bescherming over hun hartcentrum geplaatst zodat de pijn en het lijden hen niet zo drastisch zal beïnvloeden. Daardoor, sluiten zij de deur naar hun Heilige Innerlijke Heiligdom waar hun God Deeltjes van Creatie opgeslagen zijn.

Samen met de toekenning van Adamantine Deeltjes die in ieder persoon diens Heilige Hartcentrum geplaatst werden, werd ook een kleinere toekenning geplaatst binnenin elk van de belangrijke chakra centrums van het fysieke lichaam. Het grootste deel werd in de Wortel Chakra geplaatst, wat de ouden de Kundalini noemden, de opgerolde slang van vuur, of het Heilige Vuur.

Er is nu een versnelde planetaire initiatie in voortgang, en het beïnvloedt alles op het Aardse Vlak, specifiek de gevoelhebbende/gewaarwordende Wezens. Er is veel angst en ongerustheid terwijl het collectieve bewustzijn van de mensheid de dramatische veranderingen ondergaat die zich voordoen bij de sluiting van één Tijdperk en de aanvang van een meer geavanceerd Tijdperk. Specifiek, wanneer veel van wat beschouwd werd van groot belang te zijn op het Aardse vlak langzaam verandert of verdwijnt. Terwijl deze drastische evolutionaire veranderingen plaatsvinden, zullen zij jullie niet beïnvloeden als jullie energetische Handtekening van een hogere, meer gebalanceerde frequentie is. Er is ook een groot gevoel van verwachting en opwinding voor diegenen die geleerd hebben om gecentreerd te blijven binnenin het Heilige Hart. Er zijn vele waarschijnlijke toekomsten voor elk van jullie, en het is belangrijk dat jullie gecentreerd blijven in het Stilte Punt van het huidige moment. Je mag geleid worden om de koers verscheidene malen te veranderen terwijl je langzaam in/naar de vloeibaarheid van de Hogere dimensies verhuist; echter, als je jouw Heilige Hart en je Hogere Zelf toestaat om de weg te Verlichten, zal je nooit op een dwaalspoor worden geleid. De tijdlijnen van de toekomst leiden naar hogere, meer stabiele grond, weg van het ongebalanceerde spectrum van de dualiteit en de vervormde werkelijkheid van afscheiding.

Jullie zijn in het proces van het integreren van de vele Fragmenten van Zelf die jullie gecreëerd hebben terwijl in de fysieke belichaming, ter voorbereiding voor een hereniging met de vele Facetten van jullie Ziel familie, zowel op de Aarde als in de vele dimensies doorheen het zonnesysteem en de galaxy, en uiteindelijk doorheen dit Sub-Universum en daaraan voorbij. Er moet een hereniging met Zelf zijn, en een terugkeer naar je krachtcentrum, welke verblijft binnenin je Heilige hart. Wanneer je eenmaal de verbinding maakt met je OverZiel/Hogere Zelf, en het proces van hereniging met alle Facetten van je God Zelf (IK BEN Aanwezigheid) begint, wordt de drang om te herenigen een magnetische kracht die niet ontkend kan worden.

Je Ziel, welke samengesteld is van Schepper Essentie, is je bewuste gids en kameraad terwijl je in het fysieke voertuig bent. Gedurende een lange tijd is de Ziel slechts een flauwe fluistering voor de meeste mensen geweest, want de ego-verlangende persoonlijkheid is zeer sterk en heeft een dominante positie binnenin vastgehouden. Het initiatieproces begint wanneer je langzaam plaats maakt voor de Ziel om diens passende plaats aan te nemen als de regisseur van je leven, hetgeen het Hogere Zelf uiteindelijk toestaat om de leiding te nemen van jouw reis terug in/naar de rijken van het Licht. Geleidelijk, begint de Lichtkolom, welke je Levenslijn naar de Schepper bevat, te verbreden totdat uiteindelijk het de breedte van de kroon van je hoofd heeft. Dat is wanneer je intapt op het stromen van je Goddelijke IK BEN Aanwezigheid, en de Schepper Deeltjes van Liefde/leven door en uit je vandaan beginnen te stromen. Dit wonderbaarlijke, luminescente Heilige Vuur geeft je toegang tot je opgeslagen schatten in de Hemel – een onbeperkte bron van Schepper Licht zolang als het geladen is met jouw Liefde Licht en voor het grootste goede gebruikt wordt.

De Rivier van het Leven heeft een veelvoud van zijrivieren doorheen dit Sub-Universum, en velen van jullie, als jullie intappen op jullie Heilige Geest en leren om gecentreerd te blijven binnenin het heilige hart, worden buizen voor de Adamantine Deeltjes van het Schepper Bewustzijn. Eerst, moeten jullie de Pijnappelklier en de Hypofyse afstemmen op jullie Hogere Zelf, welke het proces begint van het ontbinden van de membranen van Licht die de Heilige Geest bewaken. Jullie Heilige Geest maakt de verbinding met jullie Heilige hart, en wanneer de geactiveerde Adamantine Deeltjes van God Bewustzijn eenmaal beginnen te stromen vanuit het Heilige Hart naar de Heilige Geest: versnelt het proces van verlichting. Het Schepper Licht stroomt door de Kroon Chakra en gaat de Pijnappelklier binnen, het cellulaire besef promotend terwijl het de Hypofyse en Hypothalamus Klieren activeert en door de hersenstructuur koerst in/naar jullie Heilige Geest. Het stroomt dan omlaag in/naar het Heilige Hart waar de deeltjes van Schepper Licht verder geactiveerd worden door jullie liefdevolle intentie. Deze geactiveerde God Deeltjes van Licht zijn nu gereed om jullie te helpen bij het creëren van wat dan ook dat jullie wensen, zolang als jullie intentie voor het grootste goede is. De stem van jullie Hogere Zelf wordt duidelijker, en de duwtjes van jullie Heilige Hart, genaamd jullie intuïtie, wordt sterker.

INTUÏTIE is de bekwaamheid om een concept of bepaalde informatie onmiddellijk te begrijpen, zonder bewuste redenering. Je Hogere Zelf spreekt tegen jou via je intuïtie en, uiteindelijk, ruimt het het pad op naar je God Zelf en de wijsheid opgeslagen binnenin de kosmische archieven. Je intuïtie geeft jou ook signalen via een gevoel van iets dat juist is of jouw waarheid is, of een gevoel van vrees of ongemak wanneer iets verkeerd is of niet in uitlijning is met het Licht/de Waarheid.

INSPIRATIE is het proces of de kwaliteit van geïnspireerd zijn, zoals wanneer een plotseling tijdig of ongewoon idee, soms over iets waar jij je eerder niet bewust van was, in je gedachten naar boven komt. Het channelen of de boodschappen van je engelachtige gidsen en leraren leiden vaak naar geïnspireerde concepten of besef van dingen voorbij het rijk van je weten. Intuïtie wordt eerst via de geest gevalideerd en dan door het hart, terwijl inspiratie eerst gevalideerd wordt door het hart en dan door de beredenering’ processen van het verstand.

Je gewaarwording van tijd en ruimte is snel aan het veranderen terwijl je leert om je meer op het moment te focussen in plaats van tussen het verleden en de toekomst te weifelen, met alleen momenten van geconcentreerd besef van het heden. Gevoelens van afscheiding, isolatie en oordeel worden vervangen door een gevoel van eenheidsbewustzijn, hetgeen uiteindelijk zal leiden naar een gevoel van eenheid met de gehele Schepping. Terwijl de tijd versnelt en de frequenties van het Goddelijke Licht sterker en dwingender worden, is het belangrijk dat je reflecteert over wat er plaatsgevonden heeft, de uitdagingen die je ontmoet en overwonnen hebt, de winsten die je gemaakt hebt, en de obstakels die je in de toekomst moet overwinnen.

Als de grenzen van jouw werkelijkheid meer gedefinieerd zijn, en je staat veel toe van wat je dacht dat belangrijk was om langzaam te veranderen of te vervagen in/naar het verleden, moet je wijzer en meer onderscheidend worden in je keuzes. Wanneer jij je vastklampt aan mensen of dingen die niet langer meer in je nieuwe werkelijkheid passen, dan wordt het gevoel van uit harmonie te zijn meer in het oog springend. Door te verklaren, “Uw Wil geschiede,” geeft je Hogere Zelf toestemming om je intuïtieve bekwaamheden te verhogen, hetgeen het bijna ogenblikkelijke weten omvat van wanneer je de goede of verkeerde keuzes gemaakt hebt. Door dat aldus te doen, kan je snel wat voor acties dan ook rectificeren die afdwalen van het rechte en nauwe Pad van Ascentie. Jullie als getrouwe volgers van het Licht, moeten immer waakzaam zijn aangaande jullie gedachten en acties om zeker te zijn dat jullie altijd in uitlijning zijn met jullie nieuwe, opgewaardeerde Goddelijke Blauwdruk.

Als de voorhoede Wachtposten van het Licht, hebben jullie de bekwaamheid om de negatieve gedachtevormen van vele duizenden mensen te overwinnen of te neutraliseren die nog steeds functioneren binnen de beperkingen van de Derde- en lagere-Vierde Dimensionale illusie. Jullie zijn in het proces van een stevige fundering op te bouwen voor de toekomst van de gehele mensheid. Jullie innerlijke kracht en wijsheid zal jullie goed dienen als jullie gecentreerd blijven binnenin jullie Heilige Hart als jullie een Meester van Zelf worden en een overbrenger van de ijle deeltjes van God Bewustzijn.

Geloof het of niet, er waren enige voordelen met de terugtrekking van een groot deel van jullie manifestatie vaardigheden in het verleden. Wij hebben jullie verteld dat het Rood (de exoterische of de kleur van het fysieke vlak) van de Eerste Straal van de Goddelijke Wil en Kracht om te creëren merendeels teruggetrokken was nadat de Aarde en de mensheid in/naar de dichtheid verzonken van de Derde- en lagere-Vierde Dimensionale omgeving. Dat werd gedaan zodat de mensheid zichzelf niet zou vernietigen tijdens het tijdperk van de extreme dualiteit. Die periode is bezig snel tot een afsluiting te komen terwijl de mensheid ontwaakt, en de bekwaamheid herkrijgt om meer Spiritueel Licht te integreren. Terwijl jullie voorwaarts gaan in/naar de bovenste Vierde en de lagere Vijfde dimensie, zal jullie fysieke lichaam meer stralend worden, aangezien het Schepper Licht sterker van binnenuit voort begint te stralen. Denk eraan, jullie werden voortgebracht vanuit de Heilige Hart Kern van de Opperste Schepper als een Witte Vuur Zaad Atoom bewust Wezen, van waaruit het gezegde komt, “Gemaakt naar het evenbeeld en gelijkaardigheid van God.” Het Licht van de Schepper bevat energie, intelligentie en al het noodzakelijke om werelden zonder einde te creëren, om het Goddelijke Plan voor Creatie te vervullen. Aan jullie wordt een kans gegeven om een medeschepper van de hoogste orde te worden; echter, jullie moeten uit jullie comfortzone vandaan treden en jullie geboorterecht opnieuw opeisen.

STRAAL VERDER, mijn Waarheidsgetrouwen, en terwijl jullie cirkel van beïnvloeding verder en verder uitstraalt de wereld in, zullen de cirkels van Licht op een dag overlappen en jullie gecombineerde verlichting zal in/naar zuiver God Licht barsten en de wereld omringen. Volg het pad van het Licht, geliefden; de tijd van de grootse hereniging is aanstaande. Er wordt diepgaand van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michael.

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/aartsengel-michael-evolutie-van-de.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later