Aartsengel Michael – “Een Overzicht van Wat er Momenteel Gebeurt” – 28 Mei 2016 / Linda Dillon

0
Luister naar dit Artikel

Steve Beckow: Ik had een persoonlijke lezing met Aartsengel Michael op 27 Mei 2016, via Linda Dillon.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dit transcript is van interesse om twee redenen. Eén is dat het laat zien hoe het Gezelschap van de Hemel ziekte, in mijn geval, gebruikt heeft om een Lichtwerker te herrasteren, opnieuw te vormen en opnieuw te bewerken om hen voor Ascentie toe te rusten.

Als anderen precies nu ziekte ervaren, zouden jullie in overweging willen nemen wat hij hier zegt, dat ziekte gebruikt werd om mij te vertragen en mij ertoe te krijgen om te herbalanceren ter voorbereiding op de grote/belangrijke aankomende gebeurtenissen. Jullie misschien ook?

De tweede is dat hij heel veel te zeggen heeft over “de Gebeurtenis” (in werkelijkheid een aantal van gebeurtenissen), de Reval (komt zeer, zeer spoedig), Sovereign Rates** (zij zijn niet in de buurt van wat de intel goeroes zeggen), Disclosure (gemakkelijker gemaakt door de Reval), enzovoorts.

Steeds meer klinken mijn lezingen alsof hij materiaal aanbied waarvan hij wil dat het meer algemeen meegedeeld wordt.

****

AEM: Groeten Ik Ben Michael!

Steve: Groeten, Heer.

AEM: En welkom aan jou; groeten aan jou mijn geliefde broeder, vriend en bondgenoot…

Het is voor jou belangrijk te weten dat in deze tijd, gedurende dit kader van reconstitutie, het opnieuw opbouwen, herrasteren, herankeren in een breder spectrum – dat is ongeveer één van de beste manieren dat wij het uit kunnen leggen – jullie zijnheid uitgebreid en jullie lichaam aan het accommoderen is, aangepast is en zich gereed maakt om volledig voorwaarts te stappen in/naar een nieuw rijk van bestaan.

Ja, het is het nieuwe rijk van bestaan van Ascentie, maar het is ook het nieuwe rijk van bestaan van Terra Gaia, van de mensheid, van een nieuwe manier van zijn op deze planeet in combinatie met niet alleen elkaar, maar ook met de geziene en ongeziene koninkrijken van jullie sterrenfamilie.

 

Aldus is het alsof jullie knipperen, en, ja, ik weet dat je vele keren tegen mij gezegd hebt, “Michael, dit is te langzaam”. Wel, het is een zeer langzame knipper in termen van jullie gewaarwording, maar vanuit de onze is het een knipper, en jullie volledige wereld, zoals jullie het kennen, is veranderd.

Vaak hebben wij tegen u gezegd, in referentie tot wat velen genoemd hebben “de Gebeurtenis” dat het een serie van gebeurtenissen zou zijn en dat deze gebeurtenissen, of zij erkend of herkend werden dat is niet van belang, zich voorgedaan hebben gedurende de laatste paar jaren. Maar in deze dramatische verschuiving, in deze buitengewone verschuiving, wat er gebeurt is, dat de serie van gebeurtenissen bijna zijn zoals wat jullie noemen een domino effect. Dus het is 1… 2… 3… 4… het is niet 1……………….. 2…………………. 12…………………….

Dus het gebeurt zoals wat aanvoelt als tegelijkertijd, maar dat zijn zij niet. Zij zijn opeenvolgend.

Welnu, je zegt tegen mij, “Maar, dierbare Heer, wat zijn deze gebeurtenissen?”

Deze zijn de gebeurtenissen waar jij en wij en de Moeder over gesproken en van tevoren gezegd hebben (nee, niet voorspeld, niet psychische werkelijkheid) derhalve is er een weten in velen, inclusief jij zelf, van de opeenvolgende aard van de ontvouwing en dat in waar jij aan denkt als tijd, hetgeen zich versneld heeft en meer vloeibaar wordt in de “nieuwe tijd” van de Moeder, en er voorlopers zijn op andere gebeurtenissen die de acceptatie van deze verschuivingen meer tastbaar maken, meer acceptabel, gemakkelijker geïmplementeerd. (1)

Dat is precies wat er aan het gebeuren is op jullie planeet en er binnenin, waar jullie aan denken als de dimensionale of interdimensionale werkelijkheid, nu inclusief de derde dimensionale werkelijkheid.

Dus, bijvoorbeeld, heb jij een verschuiving in wat je kunt zien als je gezondheid, je fysieke weerstandsvermogen en gezondheidsomstandigheden, de manier waarop jij je voelt.

En wat dit gedaan heeft, hoewel op eerder dramatische manieren, (en dit is ook voor Linda waar), het heeft je teruggebracht en bracht je voorwaarts in het Nu naar een gevoel van groter evenwicht.

En wanneer wij dit zeggen, bedoelen wij niet eenvoudig het mentale of emotionele of spirituele of causale. Wij bedoelen de totaliteit, het evenwicht van al je lichamen, van je meridianen, van je chakra’s, maar ook het evenwicht van je leven.

Mijn geliefde broeder, als jij je vanuit de snelheid van het Licht en de Liefde bewogen had waar je op reisde voorafgaand aan deze ingrijpende operatie, en dat dan alle verschuivingen begonnen, zou je gedurende een tijdsperiode gelopen hebben op de snelheid van het Licht en de Liefde, maar je fysieke lichaam zou moeilijkheden gehad hebben om bij te blijven.

Dus twee dingen zijn er gebeurd. Wel, een aantal dingen zijn er gebeurd. Allereerst werd je gedwongen – uitgenodigd? – in/naar een periode van reconstitutie van een rust, van het herinneren hoe rust aanvoelt; niet slechts vanwege de pijn.

En hoewel jij het futloosheid noemt – en, ja, je zult grotere krachtdadigheid bereiken gedurende de volgende paar weken – heb je het evenwicht opnieuw tot stand gebracht van te weten dat er uiteenlopende elementen zijn binnenin je leven: lopen, ademhalen, rusten, schrijven, slapen en je met anderen bezighouden. Deze zijn belangrijk voor dat evenwicht en zij moesten opnieuw her/erkend, opnieuw gewaardeerd, opnieuw omhelsd worden voorafgaand aan te proberen om weer te versnellen en dan de verschuivende wereld te veroveren.

Dus heeft het jullie eigen waardevolle tijd en waar jullie wensen om tijd door te brengen opnieuw prioriteit gegeven. En dat was absoluut noodzakelijk.

Dus was het belangrijk om de zaden van de kanker verwijderd te hebben? Ja.

Maar zelfs meer belangrijk was om jou helemaal naar de stilheid te krijgen, niet het stiltepunt (maar je hebt dat ook gehad) (2), maar om naar de stilheid te komen en opnieuw op te starten. En je hebt dat gedaan en bent dat aan het doen.

De andere gebeurtenissen die natuurlijk plaatsvinden zijn, eerst, de verschuiving in wat wij zouden willen noemen de economische omstandigheden van velen.

Welnu, merk op wat ik gezegd heb: de economische omstandigheden. En je weet heel goed waar ik over spreek, maar dat is de manier waarop ik het wil verwoorden, en het is de herwaardering niet alleen van het geld of de financiën. Het is de herwaardering van het doel van het geld, het doel van het leven, waar de waarden liggen, dat zij reflectief kunnen zijn van de Heilige Goddelijke Kwaliteiten en in uitlijning zijn met de Universele Liefde in plaats van de menselijke overtuiging die voorbij gaat, maar niet voorbij is, van hebzucht en controle, van inhaligheid, enzovoorts.

Dus dat is één van wat wij zouden willen noemen de eerste stappen. Wij balanceren het lichaam en de waarden.

Wij balanceren de economische situatie van het leiderschap, van het stewardschap en dat is in vele verschillende, waar jullie aan kunnen denken als, straatjes. Dan wanneer de dingen onderweg zijn is er een grotere bereidheid. (3)

Diegenen die in een positie van stewardschap zijn, van het beginnen met projecten die de weg leiden naar de opbouw en de re-creatie van waar Nova Aarde werkelijk over gaat — worden de woordvoerders voor velen. Dan wordt de veiligheid, de zekerheid en de welkomstfactor voor de sterrenfamilie meer duidelijk.

En dan wordt het verankeren van de steden van Licht meer vergemakkelijkt, aanzienlijk vergemakkelijkt.

En dan de aanpassing van de, zullen wij zeggen, achterblijvers of diegenen die tegengewerkt hebben of die zelfs opstandig waren, die gekozen hebben om te blijven, dat werk wordt ook tot stand gebracht en is onderweg.

En dan, vanwege die verschuiving van waar jullie aan mogen denken als het uitgebreide hartbewustzijn, de wetendheid, de gelukzaligheid, en, ja, momenten van extase, jullie hebben een planeet die niet langer meer hetzelfde is.

Welnu, elk van deze (gebeurtenissen zoals de Reval, Disclosure en Ascentie) daar zou aan gedacht kunnen worden als een op zichzelf staande gebeurtenis, maar het is werkelijk tegelijkertijd een kettingreactie.

De mensheid en het leiderschap die de stewards zijn, zijn ook degenen die de visie vasthouden en de weg leiden, aldus alles hiervan op een ordelijke manier kan plaatsvinden – wel, ons idee van ordelijk; de Moeders idee van ordelijk – zodat het geen verdere chaos creëert, verdere onrust, verdere opschudding.

Welnu, het is opschudding maar wij zouden het willen noemen, “Verheffing”. Wij zouden het willen noemen, in plaats van revolutie, spirituele vooruitgang, evolutie. Dat gebeurt in termen van waar de mensheid aan gewend is, maar op een behoorlijk snel tempo.

Dus ik wilde daar beginnen om jou een overzicht te geven van wat er precies nu aan het gebeuren is. Dus ik spreek niet in de verre toekomst. Ik spreek niet in de volgende jaren. Ik spreek over het hier en nu. (4) Is dit duidelijk?

Steve: Ja, het is duidelijk, Heer, en er zijn ook vele boodschappen die zeggen dat alle pings de wereld rondgegaan zijn. Dat Jacob Rothschild afgetreden is. Dit, dat, en het andere is gebeurd, dus schijnt het mij toe dat de Reval zeer, zeer spoedig gaat gebeuren.

AEM: Dat is correct.

Steve: Goed, ik maak me er gereed voor. Ik heb een groot aantal aan vragen voor u!

AEM: Begin dan en ik zal snel spreken!

Steve: Zullen de Sovereign Rates in Canada aangeboden worden?

AEM: Als zij aangeboden worden, zullen zij overal aangeboden worden.

Steve: Zijn zij werkelijk zo genereus als momenteel besproken wordt – duizenden aan dollars per Zim**?

AEM: Nee.

Steve: Waarom spreken de mensen hierover alsof zij dat zijn? Wat zit hier achter, Heer?

AEM: Begrijp dat er nog steeds diverse fragmenten zijn die erbij betrokken zijn, sommigen met de beste intenties en sommigen met ontwrichtende intenties, in dit proces.

Zoals je heel goed weet is dit nooit een proces geweest eenvoudig voor Lichtwerkers en Liefdehouders. Er zijn vele andere facetten aangaande deze diverse groepen.

Welnu, binnenin deze, over de jaren, zijn er vele geweest die niet alleen ontwrichtend geweest zijn, maar ook die onjuiste intenties vastgehouden hebben. Zij hebben een gestadige stroom aan informatie verstrekt voor het doel van wat geweest is om de mensen af te leiden en om hen meer geïnteresseerd te maken in het geld dan in het doel.

Dan zijn daar diegenen geweest die goede intenties hadden, maar die ook heel veel aan dagdromen deden. Dus zijn daar de beide partijen. Er zijn velen die informatie naar buiten brengen dat niet volledig accuraat is.

Sommigen baseren hun woorden op het willen van jullie af te leiden en sommigen baseren hen op eenvoudig het wensdenken. Dus, nee, dat is niet het geval. Het zal genereus zijn, maar het zal niet zo genereus zijn.

Steve: Welnu, wanneer u gaat voor de Sovereign Rate, de discussie tot dusverre is dat je ook een gestructureerde uitbetaling moet doen. Ik ben niet echt aangetrokken tot een gestructureerde uitbetaling, zelfs al zou het genereus zijn. Het nodigt eenvoudigweg ingewikkeldheid uit.

AEM: Jullie hebben een uitdrukking op jullie planeet, “Neem het geld en ren.” Dat is ons advies. (5)

Steve: Dat mag betekenen te gaan voor de Internationale Standaard, is dat juist?

AEM: Het mag voor een andere standaard gaan, maar het zal niet zo belangrijk anders zijn wanneer je spreekt over … … … (hoeveelheden geschrapt).

Welnu, laat ons uitleggen waarom. De instituten waar jullie mee te maken hebben – nu, ja, zullen zij veranderen – zijn instituten die verankerd werden in het oude rijk van gebrek, beperking, inhaligheid, controle, hebzucht. Dus je wilt niet afhankelijk zijn van hen om je geld te krijgen.

Dat is waarom wij zo vaak gesuggereerd hebben dat je denkt en werkt in termen van krediet verenigingen, gemeenschap banken, dat type van instituties.

Steve: Zal ik wat voor moeilijkheden dan ook hebben als ik mijn geld van de (Bank) afhaal en het in/naar, zeg, een Krediet Vereniging zet?

AEM: Nee. Zij zijn niet illegaal of oneerlijk. Maar het is niet hun eerste wens. Hun eerste wens, hun doel voor te organiseren is om geld te verdienen. Dus zullen zij jou willen verleiden? Zullen zij je aanmoedigen om te blijven? Willen zij jouw zaken? Zullen zij je goed behandelen? Ja. Maar te zijner tijd bouwen jullie nieuwe andere soorten van financiële instituten.

Steve: Heeft u nog enige woorden van begeleiding als tot mijn eigen pad van Ascentie?

AEM: Je doet het buitengewoon goed. En, ja, het is belangrijk dat je lichaam geneest en dat het rusten en de meditatie en de vereniging plaatsvindt. Je bent goed onderweg! Je bent herhaaldelijk door dat portaal heen gestroomd en gevlogen.

Steve: Ik wens dat ik me er bewust van ben!

AEM: Dat zal je.

Steve: Dieper gaand, is dat de weg voor mij om te gaan?

AEM: Ja, dieper, hoger, hoe je het ook maar gewaar kunt worden. Voor jou is het dieper.

Voetnoten:

** Cobie – Ik heb geen idee wat hiermee bedoeld wordt, (net zoals met het woord ‘Zim’), voor de insiders zal het echter duidelijk zijn.

(1) Dus de Reval maakt Disclosure meer tastbaar, enzovoorts.

(2) Als ik dat deed, zou hij de ervaring afgekapt hebben.

(3) Grotere bereidheid om onze sterren broeders en zusters te ontmoeten.

(4) Hint dit dat de Reval “nu” aan het gebeuren is? Hij bevestigt dit later.

(5) Dit advies zou specifiek voor mijn geval kunnen zijn. Diegenen met kleinere holdings, als zij toegestaan worden om voor Soevereine Verhoudingen en een gestructureerde uitbetaling te gaan, mogen er voordeel van hebben.

http://goldenageofgaia.com/2016/05/28/archangel-michael-overview-happening-right-now-part-12/

Vertaald”: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/05/aartsengel-michael-een-overzicht-van.html#more

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later