Aartsengel Gabriel – De Golven van Wakker Makend Licht en Jullie Geboorte vanuit de Chrysalide (pop) – 24 September 2015 / Shanta Gabriel

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Jullie kwamen in/naar dit leven met een verlangen naar Huis. Vanwege dit innerlijke verlangen van jullie ziel, mogen jullie je gehele leven doorgebracht hebben met te proberen de ontbrekende stukjes op te vullen. Jullie houden diep binnenin een innerlijk weten vast dat er iets meer was, iets dat betekenisvoller is, een diepere verbinding met een deel van jullie ziel.

Deze activiteit van jullie innerlijke spirit is het bewijs van de ontwaking in deze tijd. Ongeacht van waar jullie zijn op jullie reis, bereid jezelf voor op een versnelling. De energie welke komt met de verduistering en golf van Licht is immens en een waarachtige zegen, hoewel er zoveel gepromoot werd over 27/28 September dat jullie je angstig mogen voelen.

De Golf van Goddelijke Liefde dat door de harten van de gehele mensheid heen zal stromen met de Volle Maansverduistering is de elixer waar jullie ziel naar verlangd heeft, de vonk welke het ontwakende bewustzijn ontsteekt van al diegenen op de rand van de eerste golf van ascentie.

Dit is niet het Moederschip dat jullie meeneemt naar ergens anders, maar een goddelijke ervaring in jullie fysieke vorm welke de diepe codes van goddelijkheid binnenin jullie DNA laten ontwaken die handelen als katalysatoren voor verandering, nieuw leven, en ontwaking van jullie hogere bewustzijn.

Het Stadium van schrik mag het nieuwe normale zijn

Het meest belangrijke aspect van deze timing is het grote aantal van mensen dat gereed is voor deze krachtige verschuiving in het bewustzijn dat zich voor zal doen met de Volle Maansverduistering. Herken dat de gevoelens in jullie innerlijke wezen die sommigen als angst en ongerustheid labelen, in feite de imaginaire cellen zijn die in perfecte Goddelijke timing ontwaken, zoals de vlinder die geboren wordt vanuit de chrysalide/de pop.

Het is alsof het stadium van schrik, dat gevoel van vlinders in je maag, plotseling het nieuwe normale geworden is. 

Niets is vast en zeker in deze golf van wakker makend Licht. Daar zullen sommigen zijn die het verschil in hun levens niet onmiddellijk op mogen merken. Er zullen anderen zijn die de veranderingen kunnen nasporen die zij binnenin ervaren. Daar mogen sommigen zijn die een radicale spirituele ervaring hebben van gigantische kracht als de golf van Goddelijke Liefde hun wezen doordringt. Ongeacht wat je ervaring is, de verlichting van je ziel zal in staat zijn om je leven aan te trappen wanneer je jouw intentie creëert om met deze energie te werken.

Als jullie de energie gebruiken om jullie hoogste goede te creëren en de gehele mensheid te zegenen, zal het de over-emotionele reacties die sommigen ervaren kalmeren. Handelen vanuit neutraliteit en geen-gehechtheid aan de uitkomsten is de naam van het spel. Wat God voor de gehele mensheid gepland heeft is veel grootser dan wat voorgesteld kan worden op een puur menselijke niveau.

Maar verbeeld het je sowiewo. Roep voort de hoogst mogelijke Vreugde, Liefde, Wijsheid, Succes en Overvloed. Vul je leven met Schoonheid. Bied je dromen aan de krachten van het Universum aan welke in afwachting zijn van jou/jullie richting, kom dan in/naar het stiltepunt van gecentreerd besef binnenin je hart en laat jezelf een voertuig worden voor het ontwakende bewustzijn op Aarde.

Deze activiteit is waar jullie ziel naar verlangd heeft, naar deze activiteit van ontwakend bewustzijn waarvoor jullie naar de Aarde kwamen in deze incarnatie. Jullie zijn hier als de brug tussen Hemel en Aarde. Jullie aanwezigheid verstrekt de vruchtbare bodem voor diegenen die nog niet bewust zijn van de Schoonheid en het Potentieel van deze tijd.

Voor diegenen die de eerste golf van ascentie genoemd werden, zal de verschuiving die jullie zullen ervaren in jullie leven een besef toestaan dat jullie inderdaad een onderdeel zijn van iets gedenkwaardigs. Als jullie de vooropgezette ideeën loslaten, zullen de vijfde dimensionale energieën meer magische voorvallen in jullie leven brengen.

Het is een tijd van eenvoudigheid en vriendelijkheid voor jullie zelf en alle anderen. De Liefde die in de harten van de mensheid aan het ontwaken is tijdens deze golf van Goddelijk Licht is ongeëvenaard en zal het bewustzijn van diegenen op de planeet voor altijd veranderen.

Samen met de meester leraren ontwaking in dit nieuwe tijdperk, zal meer leven geopenbaard en gevestigd worden terwijl jullie cellulaire structuur doorgaat te evolueren. Nooit eerder is de dichtheid zo vloeibaar en veranderlijk geweest. Jullie worden gezegend met alles dat jullie doen.

Terwijl nieuwe punten van Licht door Lichtdragers over de gehele wereld gevestigd worden, ontwaken nieuwe niveaus van zijn/bestaan in de harten van diegenen die het nieuwe bewustzijn op de Aarde verankeren. Aan te sluiten bij de harten van de gehele mensheid in een cirkel van Goddelijk Licht is niet alleen relevant maar ook krachtig met potentieel voor nieuw leven.

De creatie van een nieuw niveau van bewustzijn is een proces van goddelijkheid werkend in de dichtheid van de fysieke werkelijkheid. Een ingang maken voor nieuwe paden van Licht vereist Vertrouwen/Geloof in het bewustzijn van God dat in en door de gehele mensheid heen werkt. Wanneer het ook is dat iemand door het Licht verandert, volgen honderden en duizenden na totdat een openbaring van massale ontwaking zich voordoet.

Dit is de situatie die openbreekt op 27/28 September.

De beloningen zijn aanstaande. Nieuwe Focus wordt geopenbaard. De uitgebreidheid van de Goddelijkheid in en door alles heen werkend dat jullie gekend hebben, breekt de muren af die opgericht werden door eonen van oude machtstructuren. Wanneer deze muren ineenstorten, zal het rimpeleffect dwars over de wereld gevoeld worden door de gehele mensheid. Een collectieve zucht van verlichting in het hart zal ervaren worden wanneer jij je gedistantieerd hebt van de emotionele onrust van verandering.

Wanneer je een vriend van verandering wordt, nieuwe ervaringen en kansen verwelkomd, zullen immermeer vreugdevolle uitkomsten zegevieren. Het openstellen voor het Licht wordt het gereedschap voor transformatie. Vrijheid is aanstaande. Al het leven is in afwachting van het menselijke experiment dat het goddelijke in fysieke Aarde lichamen aan het creëren is. Als jullie dieper verhuisd zijn in/naar het nieuwe leven in 5D op de Aarde, hebben diepgaande veranderingen binnenin het DNA van de menselijke vorm plaatsgevonden. Het zo-genoemde junk aspect van het DNA heeft zich hervormd in/naar de kristallijne structuren die oorspronkelijk voor mensen bedoeld zijn om hun goddelijkheid te ervaren.

Hoe meer wij kunnen ontspannen in het stromen van de energie van het Goddelijke Licht, hoe gemakkelijker het wordt te weten wat te doen. Herinner alsjeblieft dat je precies bent waar je verondersteld wordt te zijn in dit heilige moment. Sta jezelf toe om geïnspireerd en gezegend te zijn en weet dat je diepgaand door dit proces heen begeleid wordt door een Liefde welke nooit eindigt. En zo zij het.

Aartsengel Gabriel
door Shanta Gabriel
September 23, 2015
TheGabrielMessages.com

Copyright: September 23, 2015 – http://shantagabriel.com/category/archangel-messages/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/aartsengel-gabriel-de-golven-van-wakker.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later