Luister naar dit Artikel

Geliefde Aartsengel Michael,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De 888 (8 augustus 2015 = driemaal 8) Leeuwenpoort energie, wilt u ons hier wat over vertellen? Wat houdt het precies in en waarom is het zo belangrijk?

Nu zo na Volle Blauwe Maan, zijn er wel heel krachtige energieën die spelen. Kunnen we het beste in meditatie gaan deze dagen?

Ik dank u geliefde Michael,

Rita

****

Lieverds,

Het zijn mooie en opwindende tijden, jullie allen gaan door de transformatiepoort. Voor de ene is dit wat makkelijker dan voor de ander, maar jullie gaan!

Wat staat er nog allemaal te gebeuren lieverds? Veel, heel veel onderliggende “niet in te houden” en niet vast te houden patronen, komen veelvuldig aan de oppervlakte van/in jullie bewustzijn. Jullie ondervinden niet enkel verandering in de “goede richting” zeg maar (Aartsengel Michael bedoelt hiermee alles wat makkelijk gaat), maar ook verandering naar binnen, naar de diepe onderliggende en meer onbewuste lagen zoals frustraties, ongenoegen, ongemak en noem maar op…..

Deze lagen zijn dikwijls vastgeroeste patronen vanuit het verleden. Zoals conditioneringen vanuit jullie kindertijd en jeugd. Bij sommige volwassenen onder jullie nog steeds onderliggend en uitwerkend.

Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee te zeggen geliefden. Dat velen onder jullie deze patronen voelen en zien en deze naar boven komen vanuit onverwachtse hoek. De invalshoek hier is jullie duidelijkheid te brengen over en in je zelf.

Het loslaten van niet dienende patronen is erg belangrijk en ook nuttig om jullie vervolg van je transformatieplan verder af te stappen. Ga ervoor geliefden! Treuzel en talm niet langer. “De tijd” die jullie als dusdanig kennen trekt meer en meer “open”, “trekt weg” zeg maar, “kort op” als het ware. Daarom lieverds ga in je Kracht.

Ga vanuit je Liefde, doorheen je “Hogere Liefdeshart” naar de los te laten pijnen en frustraties toe! Doe dit met alle gemak, niet vanuit weerstand. Geef je over aan je Hogere Wil, je hogere Zijn. Overgave in/aan het Goddelijk Plan. Overgave aan je Zelf, je Hogere Almachtige Ik Ben.

Lieverds ga in vrede verder je transformatiepad en wees meer en meer bewust van jullie Hogere Zijn. Vermenigvuldig uw Lichten vanuit uw liefdeskracht in ÉÉN groot samenbundelend Liefdesvuur. Ga vanuit dit Heilige Vuur jullie heilige taken vervullen. Geef Liefde aan jezelf en aan al wat leeft. Leef in Liefde, vanuit dit Heilige transformatieLicht.

Rita: Geliefde Aartsengel Michael, wat brengt de 888 Leeuwenpoort ons?

AEM: Lieverd, geliefde harten, het brengt je/jullie meer en meer in een vernieuwing vanuit/in jullie pijnappelklier. Dewelke momenteel constant in trilling is met de leeuwenpoort. (dit tenminste zou kunnen zijn)

Vanuit deze trilling en ontvangenis zal/zullen jullie lichamen steeds meer in ontwikkelde fase komen om meer en meer Licht te integreren. Jullie lichamen passen zich steeds meer en meer aan aan het Licht wat jullie zijn.

Open jouw Heilige Poort, je pijnappelklier, om dit prachtige Leven te ontvangen. Het is werkelijk een onbevlekte ontvangenis van vreugde, Liefde en volkomenheid. Het zal jullie wensen triggeren vanuit een Hogere Macht. Het zal jullie aanporren om te leven in een wereld zonder geweld.

Het opent tevens jullie Heilige HartPoort om deze in te (laten) vloeien met deze Goddelijke LiefdesKracht, (tijdens deze geopende 888 leeuwenpoort)

(Rita: benut je kansen!)

AEM: Ga ervoor geliefden, breng de wereld tot het aardse Paradijs terug, dat wat het eens was.

Open jullie Heilige Harten, zet al jullie Heilige poorten wagenwijd open en verbind je tevens met de Aarde aardechakra onder je voeten, vanuit dit Licht. Ga in verbinding in/met je Zonnepoort boven je hoofd. Verbind je vanuit je Zonnepoort naar de Gouden 888 Leeuwenpoort. Laat je volledig instromen en voel geliefden deze Goddelijke input.

Wees blij en gelukkig.

Wij houden van jullie.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

****

Meditatie 888 Leeuwenpoort

 

Rita: Deze meditatie  zal via je Pijnappelklier de geheugenbanken van je Hogere Geest activeren. En aldus je bewustzijn verbinden met de geopende Leeuwenpoort. Deze poort helpt je om de alledaagse werkelijkheid te overstijgen en jou een kwantum sprong van transformatie te laten maken als goddelijk wezen, om in je Kosmische Zijn te leven hier op Aarde.

Meditatie om oa. de mentale velden te zuiveren.

We dienen ons hart en ons hoofd (verstand, het mentale) samen te brengen in Liefde.

Naar onze Hogere Geest te brengen.

Alles verbinden in Liefde.

Dit is wat de energie van de 888 Leeuwenpoort ons aanreikt, ons brengt.

We gaan nu in verbinding met de 888 leeuwenpoort.

Meditatie:

Zet je in een ontspannen houding. Haal een paar maal diep adem.

We vragen bescherming tijdens deze meditatie, aan Aartsengel Michael, zie hoe een lichtzuil over je heen wordt geplaatst……

Alsook vragen we de Violette Vlam van St. Germain…..

We vragen nu ons Hogere Zelf om begeleiding in deze meditatie…..

Geef jezelf een goede gronding,…..grond je…..door je te verbinden in/naar jouw Aarde Ster Chakra onder jouw voeten,…….en ga op deze manier in/naar het Hart van de Aarde in het centrum van de Aarde en sta jouw Hart toe zich te synchroniseren met de pulsaties van het KristalHart van Moeder Aarde……verbind…….

Geliefden harten, als jullie deze Energie vanuit de Leeuwenpoort binnenbrengen, is het belangrijk dat jullie je herinneren om in jullie centrum te blijven – welke jullie Heilige Hart is.

Herinner je dat je in jouw Multidimensionale ZIJN je centrum, je Hart bent.

Haal adem vanuit jouw Heilige Hart,…..

Adem Licht en Liefde vanuit dat Gods-Centrum, jouw Heilige Midden.

Wees gecenterd…..

Adem rustig in….en uit……..

Het grote Gouden KristalLicht van Vader/Moeder God zie je voor je met je derde oog, of je voelt het….

Je trekt dit als het ware naar binnen via je Kroon Chakra en zo in/naar het Hart, zodat het de Goddelijke Vonk in je Hart aansteekt………

Voel hoe jouw Ziel en Spirit met de Goddelijke Vonk versmelten om de Goddelijk Vlam van jouw Engelachtige Wezen, wat jij bent, om dit in jouw Hart te creëren……Voel…….

Weet ongeacht waar jij bent en wat je aan het doen bent – dat JIJ een Baken van Licht bent en een Stralend kanaal voor de binnenkomende Golf van energie en Licht vanuit de 888 sterrenpoort….

Je blijft goed in verbinding met je Goddelijke Zijn, je centrum…….

Zie voor je, ……. je Pijnappelklier in het centrum van je schedelholte. Zie dit…..

Stel dit voor, zie dit via je derde oog…….

Open nu je kruinchakra boven op je hoofd….en zie het Licht van Vader/Moeder God indalen in je kruinchakra, om vervolgens je Pijnappelklier aan te raken…….

Open je Ppijnappelklier door je voor te stellen dat het zoals een vrucht zich opent….

Open je Heilige Poort…….

Verbind je nu met de prachtige helende verrijkende energieën, komende vanuit de geopende Leeuwenpoort……deze zijn er om jou te dienen……verbind……..

De energieën komende vanuit de Leeuwenpoort kan je je voorstellen als pulserende Licht schichten of stralen, je mag ze indien je dit wenst een kleur geven, stel je bijvoorbeeld voor een diepe fluoriserende purperen violette kleur, Licht, dewelke deze stralen weergeven……

Stel voor…….

(De kleuren violet en indigo zijn de goddelijke purperen frequenties van de Alfa en De Omega.)

Zie hoe je Pijnappelklier zich opent en het Violette Licht ontvangt…….

Het heldere violet-purperen Licht daalt in in je Pijnappelklier……Nu….

Blijf in verbinding in je Hart…….

Verbind iedere herinneringscel van je lichaam met het energieveld van je Pijnappelklier en instrueer vanuit jouw Hogere Geest om je frequenties, je trilling af te stemmen en je bewustzijn te verbinden met dit exacte punt in de Pijnappelklier, dit in verbinding met de Leeuwenpoort……

Open nu je bewustzijn om de Leeuwenpoort vibraties te ontvangen die frequenties activeren die lichtbakens uitzenden naar je Pijnappelklier en vervolgens naar iedere cel van je wezen en naar je mentale lichaam……. Dit centrum in je Pijnappelklier wordt nu een Baken van Licht en trilling….

Neem nu een ogenblik stilte en ervaar deze trilling…..

Breng de frequenties binnen…..

Zie nu hoe de pulserende violette energie jouw mentale Lichaam instraalt, omstraalt, heelt en zuivert van alle in het verleden ballast van verkeerd denken…..voel…….

Zie dit gebeuren vanuit je pijnappelklier geïnstrueerd.

Via je ontwaakte Hogere Geest…..voel…zie….Laat gebeuren…..

Ontspan…Laat alle oude denkpatronen, constituties, conditioneringen, vanuit het verleden Nu los…..

Laat los. Geliefde ze dienen jou niet langer.

Laat los….laat gaan…..blijf een tijdje in deze ontspanning en zie gebeuren…..

Ze worden nu verwijderd doorheen de Violette Vlam van St. Germain…..

Zie gebeuren…neem waar…..

Breng vervolgens de Paars-Violette Straal binnen in je Heilige Hart en ga in verbinding met je Heilige Geest….

Zie hoe deze in verbinding gaan met elkaar en voel de intense liefde en schoonheid…voel geliefden en geniet!…….

Geniet van deze intens liefdevolle samenwerking, dewelke jij bent…….in evenwicht met je hart en je geest……voel de intense vreugde…..

Voel….blijf hier even in dit gevoel…..

………………….

We bewegen met onze handen en voeten en openen onze ogen.

We komen rustig terug in het hier en het nu

We danken de Goddelijke wereld voor dit mooie geschenk.

****

Wij danken Aartsengel Michael en St.Germain en ons Hogere Zelf voor hun Liefde en begeleiding.

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.

De tekst en meditatie dienen in algehele vorm gekopieerd of weergegeven. te worden Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: [email protected]

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Vertaald door: Cobie de Haan
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/aartsengel-michael-de-8-8-8.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later