TTIP plaatst bedrijven boven de wet

0
382

Het doel voor de invoering van het omstreden verdrag TTIP (Trans-Atlantic & Trans-Pacific “Partnerships) is om bedrijven immuniteit te geven van de wetten in de landen waar ze zaken doen.

Het principe van de toekenning van deze deze immuniteit is het recht van bedrijven om overheden aan te klagen die wetten of regelgeving hanteren die van invloed zijn op de bedrijfswinsten.

Biivoorbeeld; het Franse verbod van GMO voedsel zijn voor bedrijven die dit gemanipuleerde voedsel produceren ‘beperkingen’ op de handel die van invloed zijn op de bedrijfswinsten.

De door de vennootschappen op te richten rechtbanken zullen worden bemand door bedrijven die buiten de rechtssystemen vallen van de soevereine landen.  Het is in deze corporate tribunalen dat de rechtszaken gaan plaatsvinden.

De bedrijven zijn rechter, jury en officier van justitie tegelijkertijd. Met andere woorden, ze kunnen dus niet verliezen. De corporaties hebben een geheime en aan de burger niet uit te leggen ‘autoriteit’ opgezet die hoger en machtiger is dan dan de macht van de afzonderlijk gekozen regeringen.

Steekpenningen

Je kan je afvragen hoeveel geld de vertegenwoordigers van de landen die dit systeem in sneltreinvaart hebben opgevolgd hebben ontvangen, en hoeveel steekpenningen door de corporaties zijn betaald om deze wanstaltige overeenkomst door de wetgever goedgekeurd te krijgen.

Bron: PaulCraigRoberts.org


Hier iets over te zeggen?
Reaguur hier:

GEEN REACTIES