David Wilcock & Corey Goode

0
1166

Hoor meer over de Avians die ons universum in de gaten houden.
Corey Goode is een contactpersoon van de Avians die ons universum in de gaten houden.